OR BEROUN - v KČP se život nezastavil

02.11.2020

Členové KČP okresu Beroun nezahálejí ani v době, kdy jsme nuceni dodržovat opatření vyhlášená řídícími orgány proti pandemii, která doposud trápí celý svět. Na počátku měsíce září jsme uskutečnili ji již 70. jubilejní setkání KČP, kterého se zúčastnila sice menší část našich členů, ale o to bylo srdečnější. Postupně, jak nabíhala další opatření jsme pro styk s členskou základnou využívali především vymoženosti digitalizace, kdy jednotliví členové OR informovali členy o záležitostech klubu.

Na pozvání Ústecké LR KČP jsme zabezpečili spolu s OR Příbram naši účast v Postoloprtech, kde jsme uctili památku českých obětí hanebné Mnichovské zrady. V "komorním" prostředí za účasti pěti praporečníků s prapory KČP jsme postupně položili kytice na paměť těm, kteří v zájmu vlasti se stali oběťmi pozdější nacistické zvůle, která stála životy na 360 tisíc Čechů.

Naše delegace se zúčastnila i pietní vzpomínky na strážmistra Jaroslava Honzátka, který byl zákeřně popraven teroristickým komandem Mašínů a spol. před 69ti lety. Stejně tak jsme uctili památku Anny Kvášové, která byla rovněž zákeřně popravena před 68 lety. Její pomník byl zhanoben vandaly, ale díky vlastencům z okresů Kutná Hora a Kolín byl opět uveden do původního stavu. Zde jsme spolu s delegacemi pěti okresů Středočeského kraje za přítomnosti poslance Parlamentu ČR JUDr. Stanislava Grospiče, předsedy Středočeské KR KČP Františka Kováře a dalších významných hostů si slíbili, že "Statečnost a pravdu nelze umlčet!"

V posledních dnech jsme se seznámili s Prohlášením Národní rady KČP vydaného ke 102. výročí vzniku Československé republiky. Vyjádřili jsme mu jednomyslný souhlas a jako odezvu jsme podle daných možností uctili památku padlých v 1. Světové válce v několika místech okresu.

V současné době již pracujeme na plánování činností pro rok 2021 na základě podkladů, které nám dala k dispozici Středočeská KR KČP plk. Ing. Jiřího Vrzala. Jakmile dostaneme podklady z NR KČP, po doplnění PP provedeme vhodnými způsobem seznámení členské základny se záměry r. 2021.

Nezapomínáme ani na ty naše členy, kteří jsou umístěni v zařízeních sociálních služeb. Telefonicky i písemně jsme s nimi ve spojení. Zde spolupracujeme s okresním vedením LKŽ, které stejně jako my v KČP zajišťuje přijatelným způsobem styk se svými členkami.

V plánu práce do konce roku 2020 plánujeme ještě účast delegace na vzpomínkových akcích k 14. výročí úmrtí patrona naší KR KČP plk. Ing. Jiřího Vrzala, či 325. výročí popravy J. S. Koziny v Plzni.

Okresní rada KČP zaslala Radě ČT stanovisko k opakovanému odvysílání dokumentu "Odsun - Vertreibung", protože tento "dokument" staví ve své podstatné části české obyvatelstvo do role mstícího stáda vůči "utlačované" německé menšině. Protagonisté, kteří tento "dokument" spolu vytvářeli, pomíjejí skutečnosti, jak bylo ze stany Němců zacházeno s naším obyvatelstvem, a to nejen v tzv. Sudetech, ale i např: v oblasti Neveklovska, Rožmitálska, v brdských obcích, atd. Opět jde zde o pokus dehonestace historické pravdy.

Přejeme všem členům vlasteneckých spolků a občanům Středočeského kraje lepší zdraví a co nejbližší návrat k normálnímu životu a práci.

Pravda vítězí!!!

Za OR KČP Beroun
Jiří Pokorný, předseda

Foto: Miroslav Maršálek