OPĚT NA KŘIŽOVATCE

02.11.2020

   Stojíme, jako Česká republika opět na jakési křižovatce? Mám za to, že více než kdy jindy! Boření a ničení všeho co známe a budování nových věcí, považuje dnes mnoho lidí za způsob, jak podpořit a dosáhnout většího pohodlí v životě. Všiml jsem si, že i v dnešní době pandemie onemocnění covid-19, nikoho nezajímá, co platí za pohodlí. A přitom je nám lhostejné, jak vymoženosti spalují vše, čeho bylo dosaženo, paralyzují vůli, vyvolávají obavy a najednou se to vše stává nežádoucí. Připadá mi, že všechny cesty z této křižovatky vedou zpět.

Je patrné, že člověk pomalu ztrácí svou identitu, svobodu, národní suverenitu, a to vše za peníze, které ho ve své podstatě terorizují. Je zapotřebí si přestat lhát o tom, co vlastně většina lidí ve svém životě chce. Zda bezbřehou demokracii či se mít lépe. Vím, že tato interpretace problematizuje skutečnost. Stále častěji se setkáváme s obavami, které nás denně potkávají a vystavují matoucím jevům, jako jsou různé výzvy spojené s globalizací a činností Evropské unie, a to se netýká jen české společnosti.

Nacházíme se v mimořádné situaci, kdy běžné věci musí jít stranou. Přes další nová nařízení a dodržování příkazů, které nám komplikují život, a to nejen covidem-19, je v tuto chvíli důležité se nevzdávat národní svobody a suverenity, pro své vlastní pohodlí. Covidové období pomáhá oživit choutky sil, které se snaží o propašování některých nepřijatelných změn do celé společnosti v domnění, že pozornost občanů je nasměrována jinam, a proto by ony změny mohly projít.

Svět už dávno není barevný, jak mnozí slibovali. Po více jak třiceti letech, prasknutí bubliny a změny politického klimatu jak ve Francii, Velké Británii nebo Německu, a to nemluvím už ani o situaci v USA.

Dnešní systém má jistě spoustu výhod, nesmí, ale pršet a foukat vítr, neboť ho vyčerpávají opoziční boje a naschvály mnoha občanů. U nás se bojuje na náměstí kvůli rouškám, ale podstatné věci nám unikají. Nenápadně se blíží konec demokracie a národního státu. Je zapotřebí, abychom nepouštěli ze zřetele, že mnohé změny budou mít vliv na budoucí život a prosperitu i v České republice.

František Kovář