Okresním sněm členů KČP a OSH Kladno

20.09.2021

Dne 7. září 2021 se sešli na Okresním sněmu členové KČP a OSH Kladno v příjemném prostředí restaurace Pod červeným bukem v Kladně. Předseda okresní rady přivítal přítomné a vzácné hosty, předsedu KR KČP Františka Kováře a kamaráda, předsedu OR KČP v Berouně Jiřího Pokorného. Slavnostně bylo příteli Jaroslavu Frolíkovi předáno Čestné uznání NR KČP. Další čestná uznání přítelkyním Marcele Möstlové a Evě Hroníkové byla předána na schůzce LKŽ v Kladně. Jirka Pokorný i František Kovář nás seznámili nejen s tím, jak probíhala jednání Národní rady, ale i s přípravami na Národní sněm a Krajským sněm KČP. I když se nás tentokrát sešlo míň, tak nálada byla dobrá, zavzpomínali jsme i na ty kamarády, přátele, kteří nás navždy opustili. Příští setkání plánujeme na prosinec a zase zde, Pod červeným bukem. 

Text: L. Nyš
Foto: Fr. Kovář

Fotogalerie: