OHLÉDNUTÍ SE ZA KVĚTNOVÝM PŘIPOMENUTÍM JIŽ 78. VÝROČÍ OSVOBOZOVÁNÍ NAŠÍ VLASTI OD NĚMECKÉ OKUPACE A NACISMU (Táborsko a Pelhřimovsko)

19.05.2023

Květnové pietní akty připomínající osvobozování naší vlasti od německého nacismu se zvláště v posledních třech letech stávají významným aktualizačním prvkem ve snaze postavit hráz novodobému přepisování a překrucování dějin.

Klub českého pohraničí a jeho Okresní rada KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše s nově utvořenou Sekcí strážců míru, ale rovněž politické subjekty Aliance národních sil či Komunistická strana Čech a Moravy, si kladou náročný a důležitý úkol - bojovat za historickou pravdu. Nesmíme nikdy připustit popření odkazu našich předků, stejně jako popření významu všech, kteří kdy statečně bojovali proti fašismu a nacismu.

Především v posledním roce urputně bráníme a hrdě připomínáme památku hrdinů Rudé armády, československého odboje, ochraňujeme a ošetřujeme jejich hroby, pomníky a pomníčky, nosíme květiny a zapalujeme svíčky.

Na přiložené fotografické dokumentaci mohou čtenáři spatřit svědectví a střípky z jednotlivých pietních aktů, např. v partyzánské obci Mnich na Pelhřimovsku, dále pak hroby sovětských vojáků na hřbitově v Soběslavi, v Táboře či pomník v Lejčkově na Táborsku, kde se střílelo ještě v odpoledních hodinách 9. května 1945. 24 občanů Táborska zahynulo 9. května 1945 odpoledne a v podvečer. Obec byla nakonec vypálena a rozbořena ustupující německou armádou. Nechybí ani fotodokumentace z oslavy Dne vítězství v Táboře, městě s husitskou revoluční tradicí.

Za mimořádně cenný a významný moment těchto oslav zde považuji proslov pamětníka a veterána druhé světové války, pana Stanislava Vodsloně, jemuž tímto chci vyjádřit hluboký respekt.

Nebýt pomoci přátel ze Sovětského svazu či nebýt hrdinství domácího i zahraničního protifašistického odboje, nestál by tu dnes nikdo z nás mezi živými.

Rád bych touto cestou poděkoval Klubu českého pohraničí, jmenovitě příteli Zdeňkovi Trippé, za erudovaný a poutavý výklad květnových událostí u nás v regionu. Děkuji všem, kteří se nebáli přijít projevit svou osobní statečnost, v této nelehké, historické pravdě nepřátelské době.

Kdo by si kdy pomyslel, že dnes znovu budeme čelit hrozbám novodobého fašismu i novodobého válečného konfliktu v celosvětovém měřítku.

Nikdy nás neopustil, kdo zůstává živý v našich srdcích!

Čest památce všech, kdo v minulosti zemřeli za vítězství nad hnědým morem nacismu, ale i památce těch, kteří právě dnes pokládají své životy v boji proti novodobému fašismu!!!

NIKDO NEBUDE ZAPOMENUT, NIC NEBUDE ZAPOMENUTO.

S úctou

Mgr. Marek ADAM

1. místopředseda Aliance národních sil

vedoucí Sekce strážců míru při Klubu českého pohraničí, Dr. E. Beneše v Táboře

Foto: Daniel Pekař, Světlana Šatná, oba KČP Tábor

Fotogalerie: