Odešel vlastenec - Stanislav Krása

09.04.2021

V poslední době není jediného dne, kdy se nedozvídáme smutné zprávy a události. Sdělujeme kamarádům, kteří sloužili na státní hranici, na naše řady opustil v nedožitých 83 letech přítel Stanislav Krása z Berouna. Člověk, který byl znám po celé naší republice, kam velmi rád jezdil se svojí manželkou na přátelská setkání ochránců státních hranic.

Standa byl zakládajícím členem KČP v Berouně a ve Středočeském kraji. Jeho obětavá práce byla známa všude, kde se něco dělo. Již v mládí se zapojil do činnosti jako poslanec MěNV v Berouně, kde pracoval na úseku mládeže a tělovýchovy. Sám byl výborným sportovcem. Již jako dorostenec byl boxerem. Tomuto sportu se věnoval i v době výkonu ZVS u Znojemské brigády PS a reprezentoval tehdejší Rudou hvězdu Znojmo. Jeho vztah ke sportu byl korunován i tím, že se stal rozhodčím 1. tř. volejbalu, kdy tuto činnosti vykonával až do svých 70 ti let. Na práci s mládeží nikdy nezapomněl. Řadu let sponzoroval šachový oddíl Pionýrské skupiny Jince, zejména kategorii nejmladších šachistů. Standa byl jedním z 10 ti lidí z Berounska, kteří po dobu desíti let pečovali o Pomník OSH na Cínovci. Podílel se na jeho budování a každoroční generální údržbě. Se svým fotoaparátem zachycoval veškerá dění z akcí veřejného života, včetně KČP, máme na něho skvělou památku. Za veřejně společenskou činnost, jak v KČP, tak i ve Společnosti Ludvíka Svobody, Společnosti česko-kubánského přátelství, byl mnohokrát oceněn. Byl dlouholetým členem NR KČP, KR KČP, hospodářem OR KČP. Za tuto činnost mu NR udělila řadu ocenění, jejich vrcholem bylo v roce 2018 udělení Vlasteneckého řádu KČP.

Nezbývá nám nic jiného, nežli abychom poděkovali Standovi za jeho obětavou práci, za jeho příkladné vlastenectví. Abychom poděkovali jeho manželce Aničce a členům jeho rodiny za to, že nám umožnili pracovat s člověkem, který měl rád lidi. Pro ně, bez ohledu na své osobní pohodlí, obětoval značnou část svého života. Bude nám chybět.

Čest jeho památce.

Za OR KČP Beroun Jiří Pokorný a za Stč. KR KČP František Kovář