Občané Ostravy píšou do Volgogradu.

23.04.2022

Drazí přátelé!

Se zármutkem, znepokojením a zlobou současně jsme přijali zprávu, že administrativa města Ostravy vypověděla smlouvu o partnerských vztazích s městem Volgograd, která byla včetně doplňujícího protokolu podepsána 1. února 2010.

Tato smlouva navázala na předchozí dohody, jejichž znění sice nesplňovalo požadavky doby, ale byly to dokumenty svědčící o dlouhodobých přátelských vztazích obou měst, přesněji řečeno jejich obyvatel, papírově od roku 1949, fakticky o dva roky déle. V Ostravě není člověka, který by neznal a neobdivoval statečný boj obránců Stalingradu a slavné vítězství nad hitlerovskými vojsky, které znamenalo rozhodující zvrat v druhé světové válce a bylo důležitým krokem k oslavě Dne vítězství 9. května 1945.

Desítky, možná stovky občanů Ostravy navštívily své družební město, zrovna jak jsme s radostí vítali delegace z Vašeho města. Ti, kteří na vlastní oči spatřili Mamajevův kurgan, sochu Matky vlasti, navštívili muzeum stalingradské bitvy, prošli se volgogradskými ulicemi, mluvili s veterány nebo mladými lidmi, ti všichni se přesvědčili, že přídomek "Město hrdina" Volgogradu po zásluze náleží. Nejde jen o vítězství vojenské, jde také o vítězství tvrdé práce, díky které Vaše město povstalo z trosek a jeho dnešní podoba si nic nezadá s nejúpravnějšími městy světa.

A my jsme hrdi na to, že jsme mohli pomoci v těch úplně prvních poválečných letech obnovy, že i skromný dar našeho města v podobě polních kuchyní přispěl k tomu, že ve volgogradských ulicích namísto válečného běsnění opět zazněl dětský smích.

V Ostravě se nemáme za co stydět, vždyť osvobozovací boje o naše město si vyžádaly mnoho desítek tisíc obětí na straně sovětských vojáků i Čechoslováků, o škodách a strádání civilního obyvatelstva nemluvě. Proto je pro nás úcta k padlým dodnes otázkou zásadní, proto ctíme i přátelský svazek s britským městem Coventry a německými Drážďanami, jejichž obyvatelé také zažili hrůzy války na vlastní kůži.

Co je založeno na opravdovém přátelství konkrétních lidí v konkrétních dobách, to žádný dokument nemůže vyjádřit. On pouze písemně zachycuje na papír, co se odehrává v lidských srdcích. A my bychom Vás chtěli ujistit o tom, že naše srdce každý den bijí pro přátelství mezi národy, pro sbratření měst jako základu lidové diplomacie, něčeho, co je oproštěno od čistě politického či ekonomického vnímání pojmu "spolupráce." Roztrhání jednoho či dvou listů papíru tak nemůže zvrátit fakt, že v našich myslích, v našem současném a budoucím jednání město Volgograd, hrdinské město na Volze, je a navždy zůstane naším městem - pobratimem.

Ti, kteří dnes sedí na ostravské radnici, jsou možná z jiného těsta. Ale co to znamená hlasování padesátky lidí proti obrovské vůli nás všech, jejichž jménem píšeme tento dopis! Těch padesát pro naplnění oné smlouvy vlastně nikdy nic neudělalo, takže pro ně to byl bezcenný kus papíru, stejně jako oni jsou bezcenní pro naše město.

Pro nás však slovo "Stalingrad" je slovem posvátným a mělo by být pro všechny lidi na celém světě. A to nás utvrzuje v přesvědčení, že MY jsme nositeli praporu přátelství, ne členové městské rady, kteří dnes tu jsou a zítra nebudou. My, občané Ostravy napříč politickým spektrem, mladí, středního věku, penzisté, členové Česko-ruské společnosti, členové ostravského klubu Ruský dům, Klubu českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava, naši přátelé, spolupracovníci, sympatizanti. Pokud jste viděli fotografie z oslav osvobození nebo ostravského pochodu Nesmrtelného pluku, víte, jaká je to síla.

Proto Vás, drazí Volgogradci, ujišťujeme, že družba našich měst žije a bude žít bez ohledu na to, je-li administrativně evidována či nikoliv. Že její poselství, které nosíme v našich duších a našich srdcích, předáme dalším generacím, našim dětem, našim vnukům, všem, kteří chtějí naslouchat. Bude to možná most přes rozbouřené vody, ale bude mít pevné základy. Těmi základy jsou historická pravda, dobrá vůle, odmítání nenávisti, odolnost proti zradě.

Jedno přísloví říká, že opravdový přítel je ten, který přijde, když celý svět odejde. V těchto dnech to platí více, než kdykoliv předtím. Takže na závěr:

Přejeme Vám hodně zdraví, neboť je vzácné.
Přejeme Vám hodně štěstí, neboť je krásné.
Přejeme Vám hodně lásky, neboť je ji málo.
Přejeme Vám hodně všeho, co by za to stálo.

Na shledanou v Ostravě nebo ve Volgogradu!!!S úctou

Obyvatelé města Ostravy, Vaši přátelé.