O Pintovce 2022

13.07.2022

TRYZNA za Mistra Jana HUSA a politické shromáždění občanů

Tradiční, významná společenská akce byla provedena 6.7. 2022 od 14 hodin v Táboře, v lesním parku Pintovka. Klub českého pohraničí s jeho místní Okresní radou KČP Táborsko, čestného jména Dr. Edvarda Beneše, byl spolupořadatelem akce a napomohl její přípravě po stránce organizační, personální, propagační a materiálně technické. Dopoledne ji předcházelo položení kytic k soše Mistra Jana Husa v Táboře v Husově parku a společné fotografie vzácných hostů u sochy.

Hlavním řečníkem byl soudruh PhDr. Josef Skála, CSc., kandidát na prezidenta republiky za spojené vlastenecké síly. Na jeho podporu byla na místě shromáždění zřízena tři dobře vybavená petiční místa a byl organizován sběr podpisů. Vzhledem k nepřítomnosti veřejnosti již známé moderátorky, přítelkyně MUDr. Kateřiny Jirousové, členky klubu, moderování akce se ujal osobně předseda klubu přítel Zdeněk Trippé, nedávno zvolený člen Národní rady KČP. Druhým hlavním obsahovým bodem bylo oficiální zahájení volební kampaně do městského zastupitelstva v Táboře. Soudruh Václav Ebert, předseda OV KSČM v Táboře nejprve vysvětlil složení levicové koalice pro město Tábor, sestavené ze tří politických stran(ČSSD, SPD a KSČM) a doplněné nezávislými kandidáty. Na kandidátní listině pro zastupitelstvo města Tábor jsou dva členové našeho klubu. Dále stručně objasnil volební program ŠANCE pro TÁBOR a postupně představil vedoucí kandidáty od politických stran. Na jejich podporu poté vystoupili další přítomní funkcionáři od KSČM včetně soudruha Milana Krajčo, místopředsedy ÚV KSČM.

Za Klub českého pohraničí vystoupila se svým pozdravem přítelkyně Jana Kozáková, předsedkyně Jihočeské krajské rady KČP Jana Žižky z Trocnova a členka Národní rady KČP. V hledišti byl přítomen přítel Václav Větrovec, čerstvě zvolený místopředseda Národní rady KČP.

Po politické části programu ukončeného hymnou KČP-Husitským chorálem, následoval zábavný hudební program spojený s besedou účastníků shromáždění s přítomnými politiky a členy Klubu českého pohraničí. Opékaly se buřty, pila minerální voda a pivo z nedaleké restaurace Pintovka.

Akce byla dobře přijata hosty a návštěvníky. Byla provedena s dodržením plánovaného času a bez narušení nekalými živly. Zajímavým momentem tentokrát byla nepřítomnost Policie ČR a městských strážníků. Klubem českého pohraničí vytvořená a předsedou klubu řízená pořadatelská služba nemusela nijak zasahovat.

Úkol být Klubem českého pohraničí nápomocni levicovým a vlasteneckým silám v Táboře v přípravě a provedení důležité akce na veřejnosti byl úspěšně splněn.

Program byl natočen přítelkyní Světlanou Šatnou, členkou klubu z Tábora, na 4 videa a je k dispozici v odkazech YouTube.

Text a foto: Zdeněk Trippé
Video a foto : Světlana Šatná

Fotogalerie:


Videogalerie: