Nezapomínáme

24.10.2022

Klub českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava, pobočka Společnosti Ludvíka Svobody Ostrava a Sekce OSH Ostrava, ani před státním svátkem nezapomíná na naše hrdiny a kamarády. Pověřená delegace položila kytice a rozsvítila svíce u posledního místa odpočinku kamaráda, přítele a pohraničníka Stanislava Kvasničky v Plané u M.L., u pomníku vojína Pohraniční stráže Miloše Kukly v Zadním Chodově a u pomníku armádního generála a prezidenta Ludvíka Svobody v rodném rodišti Hraznatíně.

Čest jejich věčné památce.

Jan Gara

Fotogalerie: