NEZAPOMÍNÁME !

13.10.2020

Před 140 roky, 14. října 1890 zemřel ve svých 61. letech velký vlastenec, český spisovatel, novinář, představitel romantismu a náš vzor Josef Václav FRIČ. Byl synem českého vlas- tence, pražského advokáta Josefa Františka FRIČE.

Už během studia na Akademickém gymnáziu se rozhodl, že bude básníkem. V revolučním roce 1848 byl mluvčím radikálního studentského spolku "SLÁVIE" a spolu s Josefem Rittigem vedl pražské studenty na barikády. Po potlačení pražského povstání odejel na Slovensko, kde se podílel na organizaci protimaďarského povstání za svobodu slovenského národa.

Po návratu do Prahy založil v roce 1849 se svými přáteli spolek "ČESKOMORAVSKÉ BRATRSTVO". Brzy nato byl zatčen za spoluúčast na přípravě "Májového spiknutí" a roku 1851 odsouzen k 18 letům vězení. Trest si odpykával v Komárně a roku 1854 byl omilostněn.

V roce 1858 byl opět zatčen a o rok později byl propuštěn pod podmínkou emigrace. Odešel do Londýna, odkud se, jako štvanec, ještě v tomto roce přestěhoval do Paříže a následně do Berlína, odkud vedl dále svůj boj proti Rakousko - Uherské tyranii za svobodu českého národa. Ve svém statečném boji však nenašel dostatečnou podporu. Postupně se stáhl ze své revoluční činnosti, vrátil se do Čech, kde se do své smrti věnoval literární činnosti včetně na vydávání almanachu MÁJ.

Jsem rád, že J. V. Fričovi je věnována, podobně jako jiným velikánům české historie, pozornost na stránkách kalendáře KČP pro rok 2020, za což autorce kalendáře Aťce Valentové děkuji. Členům KČP doporučuji využívat takové informace na setkáních s lidmi. V době, kdy nám to koronavirová pandemie neumožňuje, tak se nabízí možnost zveřejňovat takové informace např. na veřejných nástěnkách.

Tak to dělají např. vlastenci pod vedením vedením Mgr. Olgy Kohoutové. Když Magistrát města Olomouce požadoval za instalaci a provoz takové skříňky několik tisích korun ročně,. nabídl přítel Dokoupil řešení, které by mohlo být inspirací pro KČP v celé naší zemi. Spolu s Olgou Kohoutovou instalovali na jeho domě na Sv. Kopečku u Olomouce informační skříňku, ve které zveřejňují aktuální informace o vlasteneckém dění, o situaci v naší zemi a ve světě, včetně informací z KČP a z jeho Hraničáře. Vzhledem k tomu, že dům přítele Dokoupila stojí na cestě k rodnému domu Jiřího Wolkera, prochází kolem něj mnoho turistů, kteří projevují o obsah informační skříňky značný zájem. K aktivitám kolektivu pod vedením Olgy Kohoutové a Josefa Dokoupila také patří prodej 40. kalendářů KČP na rok 2021 občanům Sv Kopečka, Samotišek a dalších sousedních obcí. Na jedné z veřejných setkání s občany těchto obcí uskutečnili peněžní sbírku, získali necelých 3000,- Kč .Z nich nechali zhotovit zmíněnou vývěsní skříňku, kterou vyrobil jeden z účastníků shromáždění. Je dobré, že se na těchto aktivitách podílí také předseda OR KČP v Olomouci Karel Branka. 

Všem jmenovaným patří mé velké poděkování

.Milan Richter,
Čestný předseda NR KČP