Nezapomínáme na hrdiny.

29.09.2023

V letošním roce 2023 si připomínáme 76. výročí ukončení bojů s jednotkami UPA - Ukrajinské povstalecké armády - Banderovci. Po celé republice probíhají pietní akce u hrobů padlých s banderovci. Celkem padlo s ukrajinskými bandami 39 vojáků, příslušníků SNB a partyzánů. Dne 26. 9. 2023 členové KČP Václava Soukupa Ostrava, Společnost Ludvíka Svobody Ostrava, Ostravští veteráni PS Ostrava a Veteráni Policie Ostrava se sešli u hrobu poručíka in memoriam Josefa Adama (vrchní strážmistr), který položil svůj život v boji s těmito bandami. V úvodu zazněla Česká hymna a poté př. Gara přítomné seznámil s jeho životem. Narodil se 7. 8. 1902 v Kácově nad Sázavou a zemřel 30. 9. 1947 v boji s banderovcemi v prostoru horské osady Bílý Kříž v Beskydech pod horou Sulov. Pohřben byl 3. 10. 1947 na hřbitově v Sedlišti. Vyučil se řezníkem a pracoval jako řeznický tovaryš u různých firem. Za okupace se aktivně zapojen do protifašistického odboje a zúčastnil se osvobozovacích bojů na Ostravsku. Po Květnové revoluci se stal příslušníkem Sboru národní bezpečnosti a naposledy vykonával službu na velitelství - stanice SNB Frýdek - Místek. Oženil se a měl 2 děti. Dne 30. září 1947 v nočních hodinách došlo v horské osadě Bílý kříž v Beskydech k prudké přestřelce se skupinou banderovců, ve které byl vrchní strážmistr Josef Adam v 45 letech banderovci zastřelen. Za velkou osobní statečnost prokázanou v boji s nepřítelem byl Josef Adam povýšen do hodnosti poručíka in memoriam. Na závěr připomněl vzpomínku bývalého četaře ČSLA Václava Soukupa, čestného člena KČP Ostrava na tuto událost. V závěru měsíce září roku 1947 byla jednotka přesunuta k Beskydám. Ubytovali nás v kasárnách v Novém Jičíně a Valašském Meziříčí. Hned první noc po přesunu hlásila četnická stanice Staré Hamry, že v rekreačním hotelu Sulov v horské osadě na Bílém Kříži jsou čtyři silně podnapilí banderovci. K okamžitému zásahu určil velitel naši četu, která měla jen 19 zdravotně schopných mužů včetně velitele. Vyjeli jsme po 22 hodině na četnickou stanici do Starých Hamer, kde jsme obdrželi bližší informace. Byl jsem velitelem prvního družstva a dostal jsem za úkol obkličovat hotel po kraji lesa vlevo od cesty. Od četnické stanice jeli před naší nákladním "študebakrem" tři předválečné osobní tatrovky s členy SNB. Cesta vedla po lesních neupravených cestách až pod vrchol Sulov, do osady Bílý Kříž. Tatrovky snadněji překonávaly neupravené výmoly na cestě, než náš "študebakr", který měl za sebou svá válečná léta, a proto se také poněkud opozdil za osobními tatrovkami. Byla jasná, úplňkem měsíce ozářená půlnoční krajina. Když jsme se blížili k cíli své cesty, začala velmi silná střelba ze samopalů. Rychle jsme seskákali z auta a začali po jednotlivých družstvech plánovaný obkličovací manévr. Šel jsem v čele družstva po kraji lesa, krytí stínem s prstem na spoušti samopalu, když jsem uviděl před sebou v pološeru, asi 8 metrů, polonahou klečící postavu. Jako přízrak. Zastavil jsem družstvo a přiblížil se k postavě na dosah. Sáhl jsem ji na rameno, tělo bylo teplé a celé v krvi. Nevěděli jsme, zda jde o banderovce nebo o příslušníka družstva SNB. Poslal jsem spojku za velitelem čety do rekreačního hotelu Bílý Kříž, který byl určen jako spojovací stanoviště obou skupin. Současně moje družstvo dokončilo obklíčení levé části hotelu, kde měli být opilí banderovci. V té době přišli k místu neznámého padlého muže oba velitelé. Velitel SNB okamžitě poznal svého příslušníka a nahlas zvolal: "To je náš strážmistr Adam". Je pravděpodobné, že družstvo SNB padlo do nastražené pasti. Zpráva o opilých banderovcích byla zřejmě vymyšlena přímo banderovci. Pod pohrůžkou likvidace podal zprávu o nich telefonem na stanici číšník. Družstvo SNB po příjezdu k hotelu bylo napadeno za jasného svitu měsíce z okraje lesa banderovci. Ustupujícího a zraněného strážmistra Adama se jim podařilo chytit živého, vysvléknout ho z uniformy, bot a opřeného o strom zastřelit. Celou akci podnikli banderovci s cílem získat četnickou uniformu pro snadnější pohyb k západní hranici. Druhý den a několik dalších dnů, byly silným vojenským uskupením Beskydské lesy očištěny od posledních zbytků banderovských tlup.

Poté členové položili kytice, rozsvítili svíce a zazněla Večerka.

Čest jeho věčné památce.

Nikdy nezapomeneme na naše hrdiny.

Fotogalerie: