Nesmrtelný pluk Ostrava – 2022

10.05.2022

V pondělí 9. května 2022 odpoledne se před Památníkem Rudé armády v Ostravě Komenského sadech uskutečnil 7 ročník Nesmrtelný pluk Ostrava organizovaný Klubem českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava, Česko-ruskou společnosti Ostrava, Ruským domem Ostrava a Společností Ludvíka Svobody. V 16 hodin na 300 lidí přicházejí s portréty fotografií osvoboditelů, včetně svých rodinných příslušníků k tomuto svátku - Dni vítězství. Základním motivem je výraz "Nikdo nebude zapomenut, nic nebude zapomenuto, kterým hájíme historickou pravdu proti mnohým snahám ji měnit, či znevažovat. Na úvod zazněla slavná píseň Священная война - Svatá válka. Úvodem všechny zúčastněné přivítal předseda Česko-ruské společnosti Ostrava Karel Šesták. Připomněl nejen hrdinství rudé armády, vzpomínku na padlé, ale rovněž zdůraznil ohýbání a překrucování pravdy v dnešní době. Přítomné občany seznámil s dopisem Občanů Ostravy píšící do Volgogradu. Poté následovalo položení kytic. Na závěr všichni přítomní občané zazpívali Českou a Slovenskou hymnu.

Jan Gara KČP VS Ostrava

Fotogalerie: