Návštěna Slovenska

18.09.2023

Dne 6.9.2023 Veteráni Pohraniční stráže Ostrava a Klub Českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava a Společnost Ludvíka Svobody Ostrava uctili památku padlých v boji s Banderovci na Bílém Kříži u pomníku Josefa Adama, pomníku 1. Československé partizánské brigády Jana Žižky v Makovském průsmyku, Krasňanech u pamětní desky strážmistra SNB Ladislava Patočky, ve Varíně u pomníku SNP a pomníku Francouzským partizánům na Zvonici – Strečno.

Čest jejich památce.

Ladislav Nekvapil

Fotogalerie: