Na hrůzy nacismu nelze zapomínat

31.01.2024

Nejinak je tomu i v okrese Beroun ve Středočeském kraji, kde si lidé připomněli události, ke kterým došlo po nacistické okupaci naší vlasti po roce 1938. Více jak 156 pomníků, pomníčků, pamětních desek, se jmény popravených a umučených vlastenců, partyzánů armády SSSR i armád spojenců protihitlerovské koalice nám připomíná dobu, ve které jsme žili.

Jednou z pohnutých kapitol těchto dějin, od které letošního ledna uplynulo 80 let, se stala druhá rozsáhlá perzekuce obyvatelstva, kterou nacisté rozpoutali jako pomstu proti rozsáhlému působení partyzánského hnutí na Podbrdsku. Ta bezprostředně navázala na první etapu navázanou krycím jménem "GITTER" /mříže/, jíž padlo za oběť na 500 lidí z bývalých okresů Beroun a Hořovice, lidé, kteří se ve většině případech po skončení druhé světové války již nikdy domů nevrátili.

Odpor proti nacistické zvůli pokračoval jak na Podbrdsku, tak i Plzeňsku, a zejména v dalších místech našeho Středočeského kraje. Odbojáři byli napojeni na uskupení hnutí Neliba – Brdy, které organizovalo rozsáhlou činnost v podobě destrukčních akcí proti wehrmachtu. Po rozbití III. ilegálního vedení ÚV KSČ vedeného Josefem Molákem, kdy došlo při opakovaných raziích gestapa k jeho zastřelení, se v důsledku zrady konfidentů přesunula odbojová činnost na Hořovicko, protože Beroun mělo gestapo pečlivě "prolustrované".

Jedním z center odboje bylo vybudované partyzánské centrum mezi obcemi Újezd a Osek na Hořovicku a Konárovsku, ke kterému se postupně přidávali stateční lidé z přilehlých obcí.

Nastal osudný den, 11. leden 1944, kdy došlo k razii gestapa a jeho přisluhovačů proti partyzánům a po odhalení krytu došlo k jeho obklíčení a následnému zatčení přítomných odbojářů pod pohrůžkou, že v případě odporu budou přilehlé obce srovnány se zemí. Vedoucí krytu Josef Košťálek volil dobrovolnou vlastní smrt, na poranění zemřel na druhý den v nemocnici v Berouně, když gestapo dělalo vše proto, aby zůstal na živu a "promluvil".

Pak nastal rychlý souběh konání gestapa, kterému "požehnal" v jeho konání sám vrah K. H. Frank. Zatčení členové, kteří se nacházeli v krytě a další lidé, kteří jim pomáhali, byli odvlečeni do budovy městského úřadu v Hořovicích, kde proběhl z 11. na 12. ledna 1944 "Sondergericht" /rychlý soud/, který vyřkl ihned nad dvanácti vlastenci rozsudek trestu smrti. Následně dne 13. ledna 1944 byli v Pankrácké věznici popraveni: Jaroslav Mencl starší a jeho synové Jaroslav a Vitold Menclovi rovněž z Oseka, Jiří Malina z Újezda, Eduard Král z Komárova, Václav Šmíd z Oseka, Václav Kunc z Oseka, Antonín Kunc ze Rpet, Jaroslav Bureš a Václav Šport z Točníka, Václav Řach z Oseka, Jaroslav Lukeš z Kařezu. Dva sovětští zajatci, kteří se dali k partyzánům po útěku z Německa byli popraveni 17. dubna 1944 v Malé pevnosti v Terezíně bez soudu.

Z odsouzených k trestu smrti dodatečně, Jiřině Nikodémové a Josefu Maškovi, měla být exekuce provedena v Norimberku, naštěstí to nacisté nestihli.

Z úcty k obětem těchto událostí se konají v obci Osek a Újezd, stejně jako v Hořovicích pietní vzpomínky, na kterých se lidé scházejí proto, že jsou mezi nimi ještě pamětníci událostí a zejména rodinní příslušníci, potomci konkrétních událostí.

Letošní pietní vzpomínka byla zahájena v Hořovicích v budově městského úřadu, kde se tehdy konal "rychlý soud". Dne 12. ledna položili zástupci města a vlasteneckých organizací květiny k pamětní desce. Vzpomínkové akce pokračovaly dne 13. ledna v Oseku a Újezdě, kde se konal mimo jiné i sportovní běh pod názvem "Běh Partyzánskou stezkou", letos již po 48. U jeho základů v roce 1975/76 stála legendární Anděla Dvořáková z Hořovic, později předsedkyně ÚV ČSPB a ČSSB. A stejné vzpomínky mám i já osobně, protože jsem u toho "byl".

V neděli pak proběhl pietní akt přímo u bývalého krytu, v místě zvaném "Velká Myť". Všech akcí se letos účastnilo velké množství lidí, kteří přišli vzdát úctu účastníkům protinacistického tažení.

Mezi těmi, kdo se přišli poklonit byli představitelé přilehlých obcí, za ČSBS pak předsedkyně OV Beroun Alena Meszároszová, za KSČM předseda OV Rudolf Peltan, který současně zastupoval jako 1. místopředseda NR KČP, za KR KČP byl přítomen František Carvan a zástupci dalších vlasteneckých organizací.

Tradičně velkou organizační práci vykonali členové Dobrovolných hasičů z Oseka, členové TJ Slavoj Osek a řada nejmenovaných občanů. Pro návštěvníky sobotního shromáždění přispěla svým programem i Hořovická muzika pod vedením kapelníka Františka Fejty a moderátora akce známého Karla Vydry.

Vyslovujeme úctu všem obětem nacistické zvůle, vyslovujeme poděkování všem, kteří přišli, aby se poklonili statečnosti jejich předchůdců.

Padli na poli cti a slávy, proto, abychom my mohli žít ……..

Autor Textu: Jiří Pokorný

Beroun 30.1. 2024