MÍROVÝ PRŮVOD OSVOBOZENÍ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH NA DEN VÍTĚZSTVÍ 9. KVĚTNA 2024

13.05.2024

Klub českého pohraničí Jana Žižky z Trocnova na jihu Čech svými místními kluby, zejména Klubem českého pohraničí Jakuby Kubaty Českobudějovicko a okolí a Klubem českého pohraničí Dr. Edvarda Beneše Táborsko, byly vydatně nápomocny přípravě a uskutečnění této významné společenské události. Hlavní ideou mírového průvodu osvobození bylo "Díkůvzdání občanů jižních Čech za život a vítězství nad fašismem." Druhou hlavní ideou, kterou vytýčili organizátoři průvodu a politického shromáždění byl požadavek "nenechme přepisovat naší historii". Průvod tematicky navazoval na pietní akt u příležitosti Dne vítězství, který uspořádala KSČM v působnosti Městského a Okresního výboru KSČM České Budějovice se svými spojenci a podporovateli, za účasti občanů na hlavním českobudějovickém hřbitově sv. Otýlie u Pomníku Rudé armády.

Shromaždiště k průvodu bylo stanoveno uprostřed významné a rušné Lannovy třídy, hovorově Lanovky. Průvod byl zahájen tak, aby politické shromáždění na hlavním českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. mohlo být zahájeno kolem 17 hodiny. Na čele průvodu šla soudružka Alena Nohavová, předsedkyně Jihočeského KV KSČM a členka KČP z Třeboně, společně se studentem a přítelem Richardem Štěpánem, členem KČP Jakuba Kubaty Českobudějovicko a okolí a praporečníci s velkou českou a sovětskou vlajkou. Za nimi s velkým transparentem "ČR z NATO a EU!" kráčel soudruh Josef Skála, vedle něho soudruh Marek Adam, místopředseda Jč KV KSČM a člen KČP Dr. Edvarda Beneše Táborsko. V průvodu kráčel doc. Lubomír Pána, předseda Oblastní rady KČP Jakuba Kubaty Českobudějovicko a okolí, který vezl na invalidním vozíku přítelkyni Naděždu Tuškovou, členku KČP od stejného klubu. Mezi účastníky průvodu byla také přítelkyně Jana Kozáková, předsedkyně Jihočeské KR KČP Jana Žižky z Trocnova. Pořadatelskou službu průvodu a politického shromáždění zajišťovali členové spolku Národní domobrany a KČP za vedení přítele Dušana Sigmunda, místopředsedy Oblastní rady KČP Jana Kubaty Českobudějovicko a okolí, v slušivých polních uniformách. Všichni společně prošli Lanovkou k ulici Na Sadech a Kanovnickou ulicí kolem Černé věže. Cestou dva studenti hráli na harmoniku, housle a zpívali rusky známou ruskou válečnou píseň Kaťuša, ke kterým se přidali mnozí pochodující občané. Na vstupu na náměstí Přemysla Otakara II. průvod přivítala mobilizující válečná píseň lidu SSSR Svatá válka, která byla přehrávána až do dosažení místa politického shromáždění před Novou radnicí. Nad hlavami účastníků politického shromáždění bylo rozvinuto velké množství vlajek SSSR, vlajek Vítězství nad fašismem, rudých a českých vlajek.

Shromáždění zahájil přítel Richard Štěpán a uvítal účastníky. Hlavními řečníky na českobudějovickém Dni vítězství byl historik PhDr. Josef Skála, CSc. za KSČM a za volební uskupení STAČILO! přítelkyně MUDr. Kateřina Jirousová, matka tří malých dětí, členka KČP ze Soběslavi. S projevem také vystoupila paní Katarína Benkö, mluvčí iniciativy "Naše děti a muže vám nedáme" a seznámila přítomné občany se stanovisky nové ženské a protiválečné skupiny. Nakonec promluvil pan Stanislav Vodsloň, člen ČSBS z Tábora a účastník Pražského povstání v roce 1945. Seznámil přítomné s průběhem povstání proti fašistům a se svými prožitky mladého kluka, který měl tu čest bojovat za naši svobodu na pražských barikádách. Ve všech vystoupeních řečníků zaznívala vděčnost našim osvoboditelům, zejména Rudé armádě a také odpor vůči dnešním ozbrojeným konfliktům. Byly nastolovány politické požadavky na zajištění trvalého míru pro ČR, Evropu a svět. S obsahem všech projevů se můžete seznámit na přiloženém videu, které pořídila přítelkyně Světlana Šatná, členka KČP a spolku My, lidé.

Slavnost úspěšně moderoval student, přítel Richard Štěpán, člen KČP z Českých Budějovic. Nápomocni mu byli mladí lidé a jeho kamarádi ze školy. Na úspěšném uskutečnění slavnosti se velkou měrou podílel pan Jiří Dlouhý, který zajistil perfektní ozvučení. Na závěr zazněla kvalitně reprodukovaná česká a slovenská hymna. Po nich se zpěvem hymna SSSR.

V neposlední řadě k úspěchu shromáždění přispělo kvalitní občerstvení, které připravili rodinní příslušníci přítele Richarda Štěpána, maminka s babičkou. Velký podíl na kvalitním občerstvení měly členky KČP Jakuba Kubaty z Českých Budějovic a spolku My, lidé. Kamarádi př. Richarda Štěpána ze školy vytvořili kvalitně vybavená výdejní místa občerstvení a posezení pro starší účastníky shromáždění. Velké poděkování patří bydlícím občanům a návštěvníkům centra Českých Budějovic, správním orgánům krajského města, kteří vytvořili dobré podmínky pro nerušený průběh shromáždění. Zásluhu na tom mají také příslušníci Policie ČR a Městské policie, kteří ač nebyli viditelní, perfektně zajišťovali průběh slavnosti Dne vítězství. K narušení veřejného pořádku a zákonnosti nedošlo.

Autor a foto: Zdeněk Trippé, video Světlana Šatná
KČP Dr. Edvarda Beneše Táborsko

Fotogalerie: