Mikulášská cena 2023

11.12.2023

5.12 2023 se konal 20. ročník Mikulášské ceny ve vzduchové pušce na ZŠ Trávníky ve Vsetíně.

Zazávodit si přišlo 16 žáků, převážně z devátých tříd. Všichni obdrželi věcnou cenu a na závěr ještě sladkou odměnu. Závod proběhl pod záštitou ZŠ Trávníky a Klubu českého pohraničí Vsetín. Velký dík, za organizaci závodu, patří panu učiteli Mgr. Petru Vágnerovi, Karlu Škrlovi a v neposlední řadě i panu řediteli ZŠ Mgr. Liboru Slováčkovi MBA.

Výsledky závodu:

  • 1. místo Kateřina Chovancová
  • 2. místo Jan Bartošek
  • 3. místo Ondřej Bětík

Jelikož to byl 20. ročník, sluší se vzpomenout začátky této sportovní disciplíny, na zdejší škole. V roce 2003 jsme začali kroužkem střelectví s panem Janem Václavíkem, který jsme dělali každý týden ve školním roce. Při zahájení kroužku jsme byli zaštiťováni AVZO Poličná, kde jsem dělal předsedu a šéfa střelnice. Po skončení funkčního období, jsme přešli pod KČP Vsetín. Když skončil s pomocí pan Václavík, skončil i pravidelný trénink střelectví. Sám jsem mohl jen s pomocí a podporou pana ředitele, zajišťovat jen dva závody ročně a to Cenu osvobození města Vsetín v květnu a Mikulášskou cenu v prosinci. Ceny pro soutěžící žáky jsem zajišťoval v převážné míře sám z prostředků zastupitele města Vsetín a mých přátel jako je Mgr. P. Vágner a paní Vítková. Žádný z uvedených nebral žádnou odměnu za odvedenou práci, ani já ne! Musím dodat, že se to v dnešní době jen tak často nevidí, že by se něco dělalo zcela zdarma.

Trochu mne, ale mrzí, že některým rodičům vadí název KČP Vsetín na pozvánkách na tyto akce a stěžují si na to panu řediteli. Pokud, ale chtějí mohou tuto činnost vykonávat místo mne s radostí jim starost o tyto akce přenechám. Není to jen ztráta času, který věnuji pro tuto činnost, ale i zvládnutí dětí při soutěži, aby se nestala žádná mimořádná událost. Jsem zvědav, zdali se někdo z kritiků přihlásí u ředitele školy a řekne: já budu ve svém volném čase zabezpečovat kroužek ve střelbě ze vzduchové pušky a to dvakrát týdně a bude to bez značky KČP.  

Zdeněk Vejpustek, člen NR KČP.
Foto: Mgr. Petr Vágner

Fotogalerie: