Májová střelecká soutěž

20.05.2022

Dne 10. května 2022 proběhl již 18. ročník střelecké soutěže - tzv. Májová cena. Zapojilo se do ní 15 žáků i žákyň naší školy. Žáci stříleli ze vzduchovky a to na vzdálenost 10 metrů vleže 3+10 ran.

Po celkovém součtu si vystříleli umístění tito žáci:

  1. místo - Tomáš Svačina, 9.A (78 bodů)
  2. místo - Adam Lochner, 8.B (70 bodů)
  3. místo - Adam Malčík, 9.A (66 bodů)

Velké poděkování patří panu Zdeňku Vejpustkovi, který se postaral o správnost a bezpečnost soutěže a také firmě TES Vsetín, která do soutěže věnovala pěkné ceny. Budeme se těšit na další soutěž, která proběhne v prosinci - tzv. Mikulášská cena.

Irena Mořkovská, DiS., vychovatelka školního klubu

I Klub Českého pohraničí se podílel na cenách pro mladé závodníky, krásným koženým pouzdrem. To obdrželi všichni soutěžící. Součástí cen byly i reflexní pásky, pastelky a láhev na pití. 

Pořadatel : ZŠ Trávníky Vsetín a KČP Vsetín.

Fotogalerie: