LEŽÁKY - Nezapomínáme

31.10.2022

Klub českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava, pobočka Společnosti Ludvíka Svobody Ostrava a Sekce OSH Ostrava nezapomíná na občany v Ležácích ani na pohraničníka poručíka Pohraniční stráže Václava Horváta.

Čest jejich památce.

Jan Gara

Fotogalerie: