LETNÍ VZPOMÍNKA NA DR. EDVARDA BENEŠE, PREZIDENTA BUDOVATELE

28.07.2023

Edvard Beneš představuje garanci a jistotu české státnosti!

Dne 16. července 2023 se členové Klubu českého pohraničí z Tábora, Českých Budějovic a z jihu Čech společně s našimi podporovateli a sympatizanty podíleli na vzpomínkové akci pořádané Národně sociálním klubem 1897 a Českou stranou národně sociálnív Sezimově Ústí, kde často a rád pobýval druhý československý prezident na svém letním sídle. Velké poděkování patří příteli Ivanu Fabiánoviz ČSNS a příteli Ladislavu Starémuza organizační rámec tohoto příjemného letního setkání. U hrobu velkého státníka, bez něhož bychom nikdy neměli republiku (jak ostatně pravil i sám T.G. Masaryk), jsme se společně poklonili památce Dr. E. Beneše a položili jsme zde květiny.

Řečníci z ČSNS a KČP při pietním aktu na tomto důstojném místě zdůraznili historický a mezinárodně politický význam druhého československého prezidenta, stejně jako jeho diplomatické mistrovství při budování mezinárodní prestiže Československa.

Nebýt diplomatické úlohy Dr. Beneše, nestalo by se nikdy Československo významným ostrovem demokracie a humanity, ani oním pomyslným mostem mezi Východem a Západem. Zdůraznili jsme též Benešovu touhu po přátelství se všemi mocnostmi a připomněli jsme rovněž i pomoc Sovětského svazu našemu protifašistickému odboji v době, kdy nás západní tzv. Spojenci ponechali téměř napospas německé nacistické a fašistické zvůli. V nedaleké restauraci U vily poté pokračovalo setkání neformální besedou spojenou s občerstvením.

Naše poděkování patří všem účastníkům letního pietního aktu. Zcela konkrétně za krásnou květinu a videozáznam z akce na YouTube děkujeme přítelkyni Světlaně Šatné, člence klubu z Tábora.Dále si velmi vážíme cenné spolupráce s Českou stranou národně sociální, stranou blízkou i srdci Pana Prezidenta Beneše. Stejně tak jsme vděční za přítomnost členů Českého svazu bojovníků za svobodu a vlastenců z Prahy.

Národní i sociální ideaprezidenta Dr. E. Beneše, navazující na duchovní tradici humanityprezidenta T. G. Masaryka, a doplněná ideou tzv. československé cesty k socialismu,zůstává platná i pro dnešní dobu. Právě tato idea nás nikdy neopouští, a to ani v naší mysli, ani v našich srdcích.

Všechny případné útoky na život a dílo druhého československého prezidenta jsou neopodstatněné a jsou dokladem neznalosti dobových kontextů historie.

Edvard Beneš se zasloužil o stát!

Edvard Beneš uchránil svou zemi před krveprolitím i před rizikem občanských válek. Byl to právě Pan Prezident Beneš, kdo svým diplomatickým úsilím významně přispěl k porážce fašismu, a to na západní i na východní frontě! Nesmíme zapomenout a musíme znovu a znovu připomínat Benešovu iniciativu při budování přátelství mezi ČSR a SSSR, jehož nástupnickým státem je dnes Ruská federace!

Edvard Beneš žije dál v našem vědomí jako sjednotitel našich bratrských národů. Jako budovatel státu, v němž se zrodila realizace prvních pokusů o demokratický socialismus.

Odkaz a význam Prezidenta Budovatele zůstává jednou provždy pevný a trvalý, a to navzdory všem různým snahám o opak!

S velikou úctou

Mgr. Marek Adam, KČP Tábor
Ing. Zdeněk Trippé, KČP Tábor
doc. Lubomír Pána, KČP České Budějovice

Národně sociální klub 1897
Okresní rada KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše
Oblastní rada KČP Českobudějovicko, Jakuba Kubaty

Fotografie: Václav Tengl, KČP Tábor
Video: Světlana Šatná, KČP Tábor

Pocta Dr. Edvardu Benešovi, 16.7.2023, Sezimovo Ústí - YouTube


Fotogalerie: