Kondolence rodině Studených

14.11.2020

Vážená rodino STUDENÝCH,
včetně dalších rodin příbuzných a pozůstalých zesnulého

pplk. ČSLA v. v. Františka STUDENÉHO

Dovolte nám, vedení Národní rady a Národní radě Klubu českého pohraničí, abychom se vyjádřili k nejsmutnější skutečnosti ve Vašem životě a řekli, Vám všem, úmrtím Františka, Vašeho , tatínka, bratra, strýčka, švagra, děda, praděda a kamaráda, ztrácíte především upřímného a zaníceného člověka pro život, rodinu a smysl bytí na světě, člověka, který byl symbolem toho nejlepšího a nejcennějšího, čím byl ve Vašem životě a co pro Vás všechny znamenal.

Také vedení Národní rady a Národní rada Klubu českého pohraničí v něm ztrácíme nesmírně pracovitého, obětavého člověka, kolegu, kamaráda, velkého vlastence, nezlomného bojovníka za historickou pravdu, oddaného člověka životu, rodině a společnosti za pravdu, život v míru a poctivé práci, rovněž zakládajícímu členu Klubu českého pohraničí včetně Okresní rady KČP OPAVA .

Jeho vykonané práce si nesmírně vážíme jako Národní rada KČP a Klub českého pohraničí, z.s. jako celek.

Dovolte nám, abychom Vám, zejména rodině a všem vyjádřili tu nejhlubší a nejupřímnější soustrast k úmrtí vzácného člověka pplk. ČSLA v.v. Františka STUDENÉHO

Čest jeho světlé památce a vykonané práci!

Za Klub českého pohraničí z. s. jako celek

JUDr. Gustav JANÁČEK, v. r. - předseda Národní rady KČP
Jaroslav HUDEC, v. r. - I. místopředseda Národní rady KČP