Kondolence rodině Stanislava Kvasničky

20.10.2020

Vážená paní manželko Ludmilo KVASNIČKOVÁ,
snacho Naďo KVASNIČKOVÁ, vnoučata,
Vážený Michale, Stanislave, Jaromíre a Radko s rodinami
a další rodinní pozůstalí

Dovolte nám, vedení Národní rady a Národní radě Klubu českého pohraničí, abychom se vyjádřili k nejsmutnější skutečnosti ve Vašem životě a řekli, Vám všem, úmrtím Stanislava, Vašeho manžela, tatínka, syna, dědečka, švagra, bratra a kamaráda, ztrácíte především upřímného a zaníceného člověka pro život, rodinu a smysl bytí na světě, člověka, který byl symbolem toho nejlepšího a nejcennějšího, čím byl ve Vašem životě a co pro Vás všechny znamenal.

Také vedení Národní rady a Národní rada Klubu českého pohraničí v něm ztrácíme nesmírně pracovitého, obětavého člověka, kolegu, kamaráda, velkého vlastence, nezlomného bojovníka za historickou pravdu, oddaného člověka životu, rodině a společnosti za pravdu, život v míru a poctivé práci.

Jeho vykonané práce si nesmírně vážíme jako Národní rada KČP a Klub českého pohraničí, z.s. jako celek. Dovolte nám, abychom Vám, zejména rodině a všem vyjádřili tu nejhlubší a nejupřimnější soustrast k úmrtí vzácného člověka seniora mjr. PS ČSSR v.v. Stanislava KVASNIČKY .

Čest jeho světlé památce a vykonané práci!

Za Klub českého pohraničí z. s. jako celek

JUDr. Gustav JANÁČEK v. r.
předseda Národní rady KČP

Jaroslav HUDEC v.r.
I.místopředseda Národní rady KČP