Kondolence KČP - pozůstalým

16.08.2020

Vážená paní Ludmilo KOVÁŘOVÁ,
Vážený Miroslave a Evo s rodinami,

Dovolte nám, vedení Národní rady a Národní radě Klubu českého pohraničí, abychom se vyjádřili k nejsmutnější skutečnosti ve Vašem životě a řekli, Vám všem, úmrtím Miroslava Vašeho manžela, tatínka, dědečka, švagra, bratra a kamaráda, ztrácíte především upřímného a zaníceného člověka pro život, rodinu a smysl bytí na světě, člověka, který byl symbolem toho nejlepšího a nejcennějšího, čím byl ve Vašem životě a co pro Vás všechny znamenal.

Také vedení Národní rady a Národní rada Klubu českého pohraničí v něm ztrácíme nesmírně pracovitého, obětavého člověka, kolegu, kamaráda, velkého vlastence, nezlomného bojovníka za historickou pravdu, oddaného člověka životu, rodině a společnosti za pravdu, život v míru a poctivé práci.

Jeho vykonané práce si nesmírně vážíme jako Národní rada KČP a Klub českého pohraničí, z. s. jako celek.

Dovolte nám, abychom Vám, zejména rodině a všem vyjádřili tu nejhlubší a nejupřímnější soustrast k úmrtí vzácného člověka pplk. v.v. JUDr. Miroslava KOVÁŘE, CSc.

Čest jeho světlé památce a vykonané práci!

Za Klub českého pohraničí z. s. jako celek

JUDr. Gustav JANÁČEK v. r.
předseda Národní rady KČP

Jaroslav HUDEC v. r.
I. místopředseda Národní rady KČP