Ke ztrátě vzácného člověka.

16.08.2020

Byli jsme si blízcí svými názory a činy posledních 30 roků. Standa Kvasnička byl statečný voják naší vlasti. Pevně věřil v její lepší budoucnost . Jako konzultant při tvorbě jeho diplomové práce, která byla zaměřena k obhajobě pravdy o činnosti Pohraniční stráže, jsem se také zúčastnil její oficiální obhajoby na plzeňské vysoké škole. Odrazil všechny útoky hlavního oponenta, šéfa příslušné katedry a když bylo vyhlášeno rozhodnutí komise, že práce byla obhájena za "DVA", dodala mladá členka komise: "Konečně je na stole práce, která se vymyká současným požadavkům !. Přeji si, aby ji mohli číst mladí lidé a moje děti. "

V pravidelném telefonickém rozhovoru, necelý týden před svou smrtí, mi řekl:

"Udělám dva kroky vedle svého lože a nemohu dýchat ! Mám kosti pokryté kůží a přesto věřím, že se to obrátí k lepšímu. Neboť rodina se o mne dobře stará a zabezpečuje ty nejlepší léky. A také děkuji za podporu Tvoji a dalších přátel. Posiluje mne to ! Pozdravuj je a řekni jim, že se mezi ně chci vrátit ! "

Jsem si jist, že kdyby mohl dnes promluvit, řekl by :

" Zažeňte žal a soucit ! Zvedněte naše prapory jako bojové zástavy. Bojujte pod nimi za pravdu a za naši vlast ! V tom je smysl a poslání vlastence !"

Plk. PS, RSDr. Milan Richter, CSc.
Čestný předseda NR KČP