K. Jirousová: Prolomení dekretů Edvarda Beneše nedovolíme!

26.10.2019
MUDr. Kateřina Jirousová
MUDr. Kateřina Jirousová

Prolomení dekretů Edvarda Beneše nedovolíme! 

Vážené občanky, vážení občané, účastníci manifestace na počest státnického odkazu

Dr. Edvarda Beneše, prezidenta, Budovatele Československa. Scházíme se u příležitosti 101. výročí vzniku Československa a jsme odhodláni ukázat veřejnosti, že vlasteneckým silám republiky není lhostejný osud našeho národa, naší republiky.

Chceme dnes v Táboře, na tomto důstojném místě u sochy Mistra Jana Husa, docílit:

  • Manifestovat nezpochybnitelnou občanskou podporu státnickému odkazu Edvarda Beneše, prezidenta-Budovatele Československa.
  • Ukázat českému národu a lidu mezinárodního společenství národů, že vlastenecké síly pevně stojí za státnickým dílem prezidenta Edvarda Beneše v době budování státu, kdy byl hlavní politickou oporou T.G. Masaryka, prvního prezidenta -Zakladatele Československa, v době okupace, kdy řídil exilovou vládu ČSR v Londýně a za národní a sociální revoluce v letech 1945 až 1948.
  • Odmítnout snahy zahraničních i domácích spolků, organizací i jednotlivů, kteří usilují o likvidaci dekretů prezidenta Edvarda Beneše jako pokus o zpochybnění státní suverenity ČR.
  • Dát na vědomí státním orgánům a naší soudní moci, že se mohou spolehnout na pevnou občanskou podporu ve věci nezpochybnitelnosti platnosti dekretů prezidenta Československa, které byly, jsou a budou i nadále součástí našeho právního řádu.

Bude to od nás vyžadovat slušné chování, důstojnost projevu našich občanů při manifestaci, zájem o přednesené projevy a zdravice a živou spoluúčast na manifestaci. Je potřebné respektovat pokyny pořadatelské služby. Manifestanti a přihlížející občané na místě manifestace, kterým je celý Husův park na Husově náměstí v Táboře jsou povinni při svém pobytu v Husově parku v době manifestace respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost a jsou povinni zdržet se jakýchkoliv projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti.

Organizační štáb Národní rady Klubu českého pohraničí od Vás očekává splnění všech cílů stanovených pro manifestaci.

Přejeme Vám příjemný pobyt v Táboře a zajímavý občanský prožitek.

MUDr. Kateřina Jirousová, členka klubu ze Soběslavi