Jihočeský klubový Den Edvarda Beneše 2019

29.05.2019

       Jihočeská krajská rada KČP Jana Žižky z Trocnova na návrh Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše rozhodla uskutečnit Jihočeský klubový Den Edvarda Beneše součástí pietního aktu prováděného ve městě Sezimovo Ústí péčí Úřadu Vlády České republiky a Hradní stráže prezidenta ČR, v spolupráci s městem Sezimovo Ústí. Akt se konal při příležitosti 135. narozenin pana prezidenta.

Pietní akt se uskutečnil v souladu s plány práce obou klubových rad 28.května 2019 od 11,00 hod. v prostoru Památníku Edvarda Beneše u hrobky manželů Hany a Edvarda Benešových ve městě Sezimovo Ústí.

Náš klub byl aktu přítomen delegací Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše, kterou vedl osobně její předseda s členy klubu z Tábora a Soběslavi. Prapor klubu nesl praporečník, člen klubu ze Soběslavi přítel Stanislav Šalát. Společně s naší baráčnicí v blatském kroji přítelkyní Květou Ryšavou drželi čestnou stráž u praporu klubu na důstojném místě přímo proti státní vlajce ČR s čestnou stráží Hradní stráže.

Našemu pozvání vyhověla předsedkyně Jihočeského krajského výboru KSČM soudružka Alena Nohavová. Členka klubu přítelkyně Květa Ryšavá na pietní akt přivedla ze Soběslavi baráčníky. Ti se dostavili v lidových blatských krojích a obohatili společenskou vážnost pietního aktu stylovým uvítáním hostů v slovanském obyčeji chlebem a solí.

Věnec Jihočeské krajské rady KČP Jana Žižky z Trocnova se stuhou okresní rady položila delegace klubu v čele s předsedou.

S hlavním projevem vystoupil zástupce Husitského muzea v Táboře pan Vybíral.

Součástí pietního aktu byla také bohoslužba Církve československé husitské.

Závěrem pietního aktu se s panem prezidentem rozloučil trubač Hradní stráže s Večerkou na trubce.

Na závěr konstatujeme, že pietní akt a náš Jihočeský klubový Den Edvarda Beneše proběhl

v Sezimově Ústí důstojně.

Edvard Beneš se zasloužil o stát

Ing. Zdeněk Trippé - předseda Okresní rady KČP Táborsko
Jana Kozáková -  předsedkyně Jihočeské krajské rady KČP

Fotogalerie: