JEDNAL II. OKRESNÍ SNĚM V TÁBOŘE

30.03.2022

            Okresní rada KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše svolala na 25. března 2022 teprve druhý okresní sněm. Klub na Táborsku existuje od 21.3. 2014. Jednání se konalo v Táboře, v obci Slapy v pěkném, útulném prostředí selské restaurace čp.2. Místní personál se o nás vzorně postaral. Na jednání se dostavilo 12 členů z okresu Tábor, a sice z tří měst, Tábora, Soběslavi a Veselí nad Lužnicí. 9 členů klubu se řádně omluvilo, z toho 7 pro nemoc a zdravotní omezení. 1 člen byl bohužel neomluven. Přítomno bylo také 5 hostů a z nich JUDr. Vojtěch Filip coby VIP host. VV OV KSČM v Táboře byl zastoupen členkou VV s. Dagmar Šalátovou ze Soběslavi.

Úvodní slovo měl Jan Pehe, 1. místopředseda okresní rady KČP. Vzhledem k časovým možnostem našeho VIP hosta jsme odhlasovali změnu programu sněmu tak, aby mohl JUDr. Filip vystoupit v první části programu. Předem byl požádán o vystoupení k aktuální mezinárodně politické a vojensko politické situaci, zejména o jeho názory, informace a postoje k vedení speciální vojenské operace na Ukrajině. K tomu se nebudu vyjadřovat, většina z jeho vystoupení, které bylo obsažné, podnětné a varující je přiložena na videu a již byla publikována na YouTube, a na dvou soukromých stránkách KČP, táborské a ústřední, sociální sítě Facebook. Řídícím sněmu byl vytvořen prostor pro dotazy a besedu s JUDr. Filipem k dané problematice, která byla zajímavá.

Po odchodu JUDr. V. Filipa pokračoval sněm v pracovním jednání dle programu. Slovo dostal př. Zdeněk Trippé, předseda klubu, který přednesl referát o činnosti klubu od 1. sněmu konaného v roce 2018. V první části referátu bylo konstatováno, že první dva roky činnosti měla naše práce vzestupnou tendenci, byly úspěšně plněny všechny priority, kromě jedné, splněné pouze částečně. Při vyhodnocování priorit bylo současně odůvodněno, že většina priorit je dlouhodobého charakteru, proto bylo objasněno jejich další trvání, upřesněn jejich obsah a další zaměření práce. Vše zcela konkrétně na místní podmínky.

Vzhledem k narůstajícím pokusům o přepisování dějin a také k útokům na dekrety prezidenta republiky Edvarda Beneše, jsme mezi naše hlavní akce zařadili obhajobu těchto ústavních dekretů, státnického odkazu pana prezidenta a zakladatelů Československa.

Den Edvarda Beneše je akce, na které jsme se podíleli společně s krajskou radou a našimi sousedními kluby z Nové Bystřice a z Blatné. Hlavním subjektem, s kterým na této akci spolupracujeme je KSČM a předsedkyně JčKV KSČM s. Alena Nohavová. Akce byly dobře zajištěny a provedeny s využitím města Sezimovo Ústí a vloni samostatně se spolupracujícími subjekty z města Tábor. Tím současně začínáme šířit dobré jméno našeho klubu, a také odkaz prezidenta, budovatele ČSR Dr. Edvarda Beneše, kterého čestné jméno rozhodnutím Národní rady KČP neseme v názvu klubu od 11. října 2016. Spolupracujeme v tomto s přední skupinou našich objektivně působích historiků ze Společnosti Edvarda Beneše. S tou udržujeme informační a organizační kontakt.

Nejdůležitější a námi dobře připravenou akcí byla manifestace k 101. výročí vzniku Československa dne 26.10. 2019. Manifestaci osobně zaštítil prezident republiky Miloš Zeman. Manifestaci připravovala naše okresní rada v spolupráci s Národní radou KČP. Byl na ní schválen významný dokument-Táborský manifest, kterým KČP a část vlasteneckých sil ČR obhajovaly státnický odkaz prezidenta republiky Edvarda Beneše a také ústavní dekrety prezidenta republiky. Na přípravě, organizaci a provedení manifestace se významně podíleli přítelkyně Kateřina Jirousová, Marie Čížková, přátelé Václav Gaier, Stanislav Šalát, Jiří Sliacky, Zdeněk Trippé a další. Hodnocení bylo: splněno. Tento úkol byl zařazen opět mezi priority naší vlastenecké práce.

Referát s vyhodnocením činnosti byl obsažný, se spravedlivým vyhodnocením podílu členů klubu. Byla v něm zaznamenána také pandemie Covid 19, která naši činnost poslední dva roky zásadně ztížila. Bylo také vyhodnoceno, že naši členové se chovali v pandemii ukázněně a odpovědně, což nám umožnilo ji překonat bez lidských a zdravotních ztrát.

Věnovali jsme se také rozšiřování členské základny, přijali jsme 6 nových členů, z toho většinu žen. Také na tomto sněmu jsme přijali dva nové členy, jednu ženu a jednoho muže.

Naplnili jsme také standardní program sněmu, diskutovali jsme k prioritám klubu, k přípravě a provedení sněmů v letošním roce, zvolili jsme delegáty a náhradníky na sněmy. Nakonec jsme projednali a schválili usnesení a částečně upravili plán práce klubu schálený 7. členskou schůzí formou per rollam v listopadu 2021. Poté bylo pracovní jednání sněmu ukončeno, ale další dvě hodiny probíhala zcela neformální beseda členů a hostů klubu spojená s večeří a občerstvením.

Úkoly II. Okresního sněmu byly kvalitně splněny.

Ing. Zdeněk Trippé
předseda klubu

Foto a video: Světlana Šatná, KČP Tábor

Fotogalerie: