Jarní sraz ostravských veteránů 2023

02.05.2023

Dne 21. dubna 2023 se uskutečnilo jarní setkání ostravských veteránů PS a příznivců, které se konalo, v restauraci Cihelna U Chylků. Setkání zahájil kpt. v.v Ladislav Nekvapil místopředseda sekce OSH při KČP VS SLS v Ostravě. V úvodním slovu poděkoval všem přítomným za účast, vzpomněl na naše kamarády, kteří už nejsou mezi námi. Uctili jsme jejich památku minutou ticha. Seznámil také všechny přítomné s výsledkem dobrovolné finanční sbírky pořádané Ostravskými veterány PS na rekonstrukci hrobu poručíka PS Milana Horvátha, který byl zákeřně zavražděn ve výkonu služby. Zúčastnění veteráni PS ještě i na tomto srazu přispěli další částkou. Částka se vyšplhala na 11 000 kč,-. Formou darovacího šeku budou finance předány zástupci Veteránů PS rodině. Tímto všem, kteří přispěli, patří velké poděkování. Po oficiální části se rozběhla volná zábava. Na řadu přišly fotografie, jako vždy se vzpomínalo na doby strávené na hranici. Historky nebraly konce. Velkým překvapením pro všechny byla návštěva harmonikáře. Když se celým sálem rozezněla píseň Na Staré Mohelně, nebyl nikdo, kdo by nezpíval. Celý večer se nesl v přátelském duchu. Při loučení jsme si všichni slíbili, že se uvidíme opět v červenci.

pplk. v.v. Eduard Niedoba, DiS. KČP VS Ostrava

Fotogalerie: