Jarní setkání VPS Ostrava

27.05.2024

Dne 26. 4. 2024 v 16.00 jako již tradičně proběhlo další setkání veteránů PS Ostrava v pořadí 63 konané v restauraci U Chýlka. Ve slavnostně vyzdobeném sále díky přátelům L. Nekvapila a J. Gary prapory, zástavami a maketami pozorovatelen, byla správná atmosféra pro vzpomínání všech přítomných. Po zahájení přivítal L. Nekvapil všechny zúčastněné a proběhla tichá vzpomínka na všechny ty z nás, kteří už mezi námi nejsou, ale s fotografiemi na ně nezapomínáme. Poté př. Gara pozval všechny přítomné na 3. ročník střelecké soutěže. Následně se rozproudila zábava a ožívaly vzpomínky a příběhy ze služby. Kdo měl zájem, mohl si zakoupit různé suvenýry, odznaky a trička. Tak se vzpomínalo, čas plynul jak voda a pomalu se přihlásil večer a začalo loučení s příslibem, že se uvidíme na dalším setkání v 12 červenci, které bude o to slavnostnější, protože oslavíme den PS v tomto roce 2024.

Milan Poledník, KČP VS Ostrava, Sekce OSH Ostrava

Fotogalerie: