JARNÍ DEN EDVARDA BENEŠE

30.05.2023

          V Sezimově Ústí připomněli členové Klubu českého pohraničí a vlastenci z okolí Tábora význam a trvalou hodnotu Prezidenta Budovatele, Dr. Edvarda Beneše.

Letošní Jarní den Dr. Edvarda Beneše se však nesl i ve znamení varovného odkazu před hrozícím návratem fašizujících tendencí!

V pátek odpoledne, dne 26. května 2023, jsme se před 16. hodinou sešli u hrobu Dr. Edvarda Beneše v překrásném parku v Sezimově Ústí, poblíž milované vily pana prezidenta.

My, členové Klubu českého pohraničí, jsme tentokrát nebyli sami, ale byli jsme poctěni přítomností dalších přátel z řad vlasteneckých kruhů na Táborsku a Soběslavsku. Pro veřejné vystoupení, se svými kratšími projevy, se u hrobu velkého státníka rozhodlo hned několik osobností.

Nejprve promluvila přítelkyně Kateřina Jirousová, lékařka a zastupitelka ze Soběslavi, která ve svém příspěvku připomněla varovná slova Dr. E. Beneše pro budoucí generace. Na Benešova slova pak navázala trefným odkazem na přinejmenším rozpačité počínání současného prezidenta ČR Petra Pavla.

Na kritické vlně vůči současnému prezidentu ČR Petru Pavlovi se nesl i proslov soběslavského učitele dějepisu, přítele Marka Adama. Marek Adam dále připomněl význam zákona LEX BENEŠ a také nutnost bránit v této nelehké době Benešův odkaz a památku, a to především proti "znovu aktuální protektorátní snaze odbenešit republiku".

O potřebě ochraňovat Dekrety prezidenta republiky hovořil další z řečníků, přítel Jiří Machač, člen klubu a místopředseda Sekce strážců míru KČP, nezávislý táborský aktivista a organizátor řady shromáždění. Sérii proslovů doplnil a završil pan Ing. Břetislav Koláček, ekonom a člen neformální skupiny Táborští vlastenci. Ing. Břetislav Koláček ve své řeči zdůraznil uznání T.G. Masaryka, jenž pravil, že bez Beneše bychom republiku nikdy neměli!

Děkuji tímto organizátorům akce, zejména přítelkyni Světlaně Šatné a příteli Zdeňkovi Trippému, který s námi letos z rodinných důvodů sice nemohl být přítomen osobně, ale který významně s koordinací celé akce pomáhal na dálku. Člence KČP, přítelkyni Světlaně Šatné, děkuji rovněž za krásnou květinu se stuhami, již ona sama vytvořila. Za květinové aranžmá dále děkuji též OV KSČM v Táboře. Místní delegaci KSČM tentokrát na Dni Edvarda Beneše zastupoval přítel Daniel Pekař, člen KČP z Tábora.

Chtěl bych tímto poděkovat také příteli Pavlu Sloukovi , členovi KČP a Sekce strážců míru z Tábora za propagaci naší akce na sociálních sítích. Současně mi dovolte poděkovat i politickým subjektům, zvláště Komunistické straně Čech a Moravy a Alianci národních sil za květiny věnované na hrob druhého československého prezidenta. A v neposlední řadě srdečně a s úctou děkuji všem zúčastněným vlastencům, sympatizantům a přátelům Klubu českého pohraničí.

Mám pocit, že letošní akt k výročí narození Pana Prezidenta Budovatele se odehrál v atmosféře krásného májového slunečného dne. Současně se však nemohu zbavit dojmu, že se tentokrát vzpomínkový akt uskutečnil v ne zcela šťastné atmosféře politické!

Obavy z eskalace mezinárodního konfliktu, ocitajícího se dnes již na prahu potenciální třetí světové války, zároveň vzestup fašismu na území Ukrajiny, ale i neuspokojivá politická, právní a ekonomická situace v naší vlasti - to vše budiž pro nás všechny varováním a výstrahou!

I z těchto důvodů je nanejvýš potřebné nadále bojovat za historickou pravdu, statečně bránit a hájit poselství a odkaz pana prezidenta Beneše před vzrůstajícími revanšistickými silami. A rozhodně nikdy neustupovat před tlaky sudetoněmeckého revizionismu poválečných dějin!

Ale hlavně a zejména musíme pro naše děti chránit a budovat světový mír jako nezbytnou podmínku života na Zemi... Kéž je nám všem duchovní odkaz druhého československého prezidenta nadějí do budoucna i vnitřní posilou zároveň!

V Sezimově Ústí
Mgr. Marek ADAM
předseda Sekce strážců míru KČP Tábor, Dr. E. Beneše

Fotogalerie: