JARNÍ DEN EDVARDA BENEŠE - 28.5. 2024

30.05.2024

V Sezimově Ústí připomněli členové Klubu českého pohraničí a vlastenci z jihu Čech 140. narozeniny prezidenta Dr. Edvarda Beneše, budovatele Československa. Byl vyzvednut státnický odkaz pana prezidenta a jeho humanistický, mírotvorný přístup k tehdejší československé politice a jeho mezinárodně politický přesah předválečné doby.

Letošní Jarní den Dr. Edvarda Beneše se nesl ve znamení varovného odkazu před hrozícím nebezpečím vypuknutí nové světové války, která může být zažehnuta eskalací ozbrojeného konfliktu na bývalé sovětské Ukrajině.

V úterý odpoledne, dne 28. května 2024, jsme se před 15. hodinou opět sešli u hrobu Dr. Edvarda Beneše a jeho manželky Hany, v Památníku jeho jména. Původně šlo o plánovanou akci Klubu českého pohraničí Dr. Edvarda Beneše Táborsko, která však kvůli velkému zájmu dalších klubů z jihu Čech, přerostla v akci Jihočeské krajské rady KČP Jana Žižky z Trocnova. Přítomny byly kluby Jakuba Kubaty z Českobudějovicka, klub z Nové Bystřice a Starého města pod Landštejnem, klub ze Strakonic a Blatné.

My, členové Klubu českého pohraničí, jsme i tentokrát nebyli sami, ale byli jsme poctěni přítomností dalších přátel z řad vlasteneckých kruhů na Táborsku a z Českých Budějovic. Přítomna byla rovněž delegace OV KSČM v Táboře v čele s přítelem Ing. Antonínem Liškou, místopředsedou OV a delegace Jihočeské organizace ČSNS a její Národně sociální klub 1897 v čele s bratrem Ivanem Fabiánem, který současně zastupoval Jihočeskou krajskou organizaci ČSBS. VIP pietního setkání jihočeských vlastenců byl přítel JUDr. Vojtěch Filip, bývalý dlouholetý 1. místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předseda ÚV KŠČM. Pozván byl také pan Radim Beneš, starosta obce Pluhův Žďár, který je prasynovcem z rodu Benešů. Měla mu být, na tomto významném místě české historie, předána Pamětní medaile Okresní rady KČP Dr. Edvarda Beneše u příležitosti 10. výročí vzniku klubu na Táborsku. Pan R. Beneš se kvůli zdravotním omezením nečekaně z akce omluvil.

Pietním aktem účastníky doprovázel přítel Ing. Zdeněk Trippé, předseda Okresní rady KČP Dr. Edvarda Beneše Táborsko. Byly položeny dvě velké kytice, jedna Klubu českého pohraničí Dr. Edvarda Beneše Táborsko, kterou připravila s pěknými stuhami přítelkyně Světlana Šatná a druhá členy OV KSČM v Táboře.

Přítel Bc. Ivan Fabián 14-ti údery na zvonu a zahráním na dudy připomenul účastníkům 140. let od narození pana prezidenta. Poté zazněla československá hymna, kterou mnozí účastníci doprovázeli vlastním zpěvem.

Poté přišly na řadu projevy. Nejprve promluvila přítelkyně Kateřina Jirousová, lékařka, matka tří malých dětí, zastupitelka ze Soběslavi a kandidátka voleb do Evropského parlamentu za volební koalici STAČILO! Ve svém příspěvku připomněla, že

EB byl velmi pracovitý člověk, neznající odpočinku. Celé meziválečné období je vyplněno horečnatou prací. Stal se jedním z nejznámějších evropských diplomatů a jako šéf československé diplomacie si po řadu let držel skvělé renomé. Neúnavně sloužil nejen své zemi, ale měl ambice i budovat "novou" Evropu. Podílel se na vytvoření Malé dohody, spojenecký trojúhelník ČSR, Rumunska a Jugoslávie. Působil ve Společnosti národů v Ženevě. Byl stoupencem myšlenky zapojení sovětského Ruska do evropské politiky. Věděl, že všechny země světa, by měly mezi sebou komunikovat, že jednání a diplomacie a přátelské vztahy jsou jedinou zárukou udržení míru v Evropě. Vzhledem k závažnému obsahu projevu je celý publikován za článkem o pietě.

JUDr. Vojtěch Filip promluvil o své úloze v době výkonu funkce poslance a místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR při tvorbě zákona o zásluhách Edvarda Beneše o stát. Doplnil slova Kateřiny Jirousové, osvětlil správné pojmy ve věci dekretů prezidenta republiky, zdůraznil jejich dnešní platnost coby součást české politické kultury, která chrání a brání zájmy českého státu a jeho občanů Projev je na krátkém videu, které můžete shlédnout. Po JUDr. Vojtěchu Filipovu vystoupil přítel Bc. Ivan Fabián, kterého projev je rovněž na videu.

Mgr. Marek Adam, učitel dějepisu,v zkrácené verzi svého připraveného projevu, s ohledem na nepříznivé deštivé počasí, zdůraznil odkaz a úlohu prezidenta Edvarda Beneše jako prezidenta odvážného i rozvážného. Celý projev je uveřejněn na konci článku a nebudu z něho citovat.

Se zdravicí poté vystoupila přítelkyně Jana Kozáková, předsedkyně Jihočeské krajské rady KČP Jana Žižky z Trocnova, která se zaměřila na odsouzení příprav nové světové války a na nebezpečí zavlečení našich mladých mužů na válečná jatka na Ukrajině.

Nakonec nás pozdravil přítel Dušan Sigmund, 1. místopředseda Oblastní rady KČP Jakuba Kubaty Českobudějovicko a okolí, který poděkoval organizátorům pietního aktu a dále za pomoc, kterou přátelé z klubu Táborska Edvarda Beneše poskytovali při přípravě a uskutečnění Mírového průvodu díkuvzdání dne 9. května 2024 v Českých Budějovicích.

Zcela na konec pietního aktu zazněla hymna Klubu českého pohraničí, kterou je Husitský chorál. Po pořízení společných fotografií se členové pietního aktu rozešli. Někteří z nich poté ještě pobesedovali za občerstvení v nedaleké restauraci U vily

Ing. Zdeněk Trippé

Foto a video:
Daniel Pekař, Marek Adam a František Ferenčík

Všichni od KČP z jižních Čech

VIDEO:

Fotogalerie: