Hraničáři vyjadřují úctu sovětským i dalším osvoboditelům

10.05.2021

V současné době, kdy se projevují intenzivní snahy znevažovat hrdiny a události spojené s osvobozením Československa, je důležité, aby se Klub českého pohraničí zasadil o prosazování historické pravdy.

"Ani jeden pomník rudoarmějců bez kytičky!" Mimo jiné i na základě této výzvy předsedy Národní rady KČP JUDr. Gustava Janáčka jsme se vydali na Berounsko k pomníčku, o kterém se píše jako o zapomenutém. Pokud se o něm vůbec píše. Nachází se v katastru města Hostomice a dostanete se k němu po modré značce ve směru na Hřebeny. Kousek nad Zátorem ho najdete v místě, kde Němci 23. dubna 1945 obklíčili sovětského partyzána npor. Romana Rudnika. Ten se nakonec v bezvýchodné situaci zastřelil. O den později jeho tělo dovezli do Hostomic, kde byl pochován na místním hřbitově. Jeho hrob je velice důstojný. Součástí tohoto pietního místa s pamětní deskou ve dvou jazycích je i plastika partyzána. Je pravidelně udržován městem, ale často ho navštěvují s kytičkou i členové Klubu českého pohraničí z Berounska v čele s předsedou okresní rady Jiřím Pokorným, který z tohoto kraje pochází.

O nenápadném místě v lesích, kde přišel Rudnik o život, vědělo jen málo lidí. Pamětníci ubývali a o pomníček nikdo trvale nepečoval. V nedobrém stavu ho našel Dr. Ing. Josef Beneš, který vyřezal okolní roští, odstranil kamení a hlínu a místo vyčistil. Dal o něm vědět i dalším vlastencům. A tak jsme se rozhodli i my, že vzdáme úctu mladému člověku, který už neměl tu možnost s obyvateli Brd sdílet radost z příjezdu svých krajanů v řadách Rudé armády v památných květnových dnech.

Nesmíme zapomínat na hrdiny, kteří za nás položili život v posledních dnech války, ale ani na ty ostatní, kteří se zasloužili o to, že Československo po německé okupaci začalo znovu existovat.

Miroslav Maršálek
Foto: autor, Marie Maršálková a Jana Šopejstalová

Fotogalerie: