Fašizace nastupuje

04.04.2020

Hulváctví, hanebnost a neúcta k obětem 2. světová války. kde největší tíhu nesly národy Sovětského svazu a jeho Rudá armáda, dovedly zastupitele Městské části Prahy 6 ke stržení sochy osvoboditele Prahy a velké části území tehdejšího Československa, maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva.

Se souhlasem ODS a za mediální podpory České televize byl proveden hyenistický čin, který je pokračováním nenávistné politiky vůči bývalému Sovětskému svazu a nyní Ruské federaci, kdy si jednotlivé městské části pod vedením svých "bratrských: stranických uskupení uzurpují právo určovat, jaká bude zahraniční politika naší země.

Je trestuhodné, že se tyto události dějí za mlčenlivého souhlasu příslušných ministerstvech naší vlády České republiky. Jsou to projevy fašizace části naší společnosti, která si neuvědomuje veškeré souvislosti, které určovaly a určují současný vývoj naší země.

Lidé, kteří zažili běsnění nacistů a jejich nejbližší potomci protestují proti hanebným činům, historickému hyenismu a ztrátě vlastní soudnosti, omezenému myšlení a jednání.

Osobnost maršála Ivana Stěpanoviče Koněva nevymažete z pamětí těch, kteří i jeho osobnosti vděčí za to, že mohou žít v naší rodné vlasti.

Členové KČP okresu Beroun 

Poznámka webmastera:

Proč se toto děje v době, kdy je zákaz shromažďování? No protože pohlaváři Prahy 6 využili mimořádných opatření k tomu, aby nemuseli řešit protestní demonstrace a případné zabránění v tomto hanebném činu.