Den vítězství a KČP v Olomouci r.2023

18.05.2023

Nedovedeme si ani představit, že bychom náš státní svátek 8. května , neslavili jinak, než účastí našich členů olomouckého KČP. Každoročně se v Olomouci vzpomíná na třech místech spojených s osvobozením města, a to na hřbitově v Olomouci-Řepčíně, v olomouckém Ústředním hřbitově, kde u pomníku Rudé armády jsou v okolí pomníčky jednotlivých padlých rudoarmějců a poblíž památník Pilotů letců členů hanáckého aeroklubu v Olomouci ,a také pomník obětí z let 1914-1918 společně s odbojem v 1939-1945 a nakonec u Památníku osvobození v Čechových sadech. Kytici jsme položili společně s přáteli u VSA Olomouc.

Bohužel i v letošním roce vlála u památníků jen Česká vlajka a z úst řečníků nezaznělo slovo Rudá armáda.

Pieta letos na Ústředním hřbitově byla představiteli naši Olomouce pojata celkem velkolepě, součástí byla posádková hudba i vojáci, kteří nesli věnce a kytice organizací a spolků. Jen naše vlajka na žerdi-to jsme si, bohužel, již zvykli. Projevy byly poplatné současné době, až na projev našeho primátora Miroslava Žbánka, který zdůrazňoval nefalšování historie! Velice nás potěšil! Po položení věnců a kytic jsme si zazpívali naši nejkrásnější píseň, Českou národní hymnu.

Čestnému pohřebišti, zřízenému v roce 1946, dominuje čtyřhranný pískovcový pylon na podstavci ukončený rudou pěticípou hvězdou. Je umístěn uprostřed 22 náhrobků vyšších a 40 nižších důstojníků Rudé armády se společným hrobem 1 435 ostatních sovětských vojáků Čestné pohřebiště padlým za 2.světové války je zapsaná kulturní památka v ÚSKP ČR pod rej. č. 12219/8-3863. Bylo vybudováno v roce 1946 podle návrhu architektů Jaroslava Kováře ml. a Františka Nováka. 

Menší část přítomných se potom přesunula k Čechovým sadům, bez hudby, kde jsme již v málo početném množství položili věnce a kytice. Za KČP a KSČM jsme položili kytice společně se dvěma vnuky našeho velikého přítele, podnikatele a vlastence.

Památník osvobození v Čechových sadech" (Havlíčkova ul.).

Před 71 lety , na konci druhé světové války, právě Rudá armáda osvobodila krásnou Olomouc.

A pomník osvobození vyrostl jako výraz poděkování krátce nato.

První výzvy na postavení pomníku k uctění sovětských vojáků se objevily jen několik dní po osvobození 8. května, jen co se život ve městě začal trochu vracet k "normálu". Byla zorganizována veřejná sbírka, která vynesla přes sto tisíc korun, a vypsána architektonická soutěž, z došlých návrhů byl pro realizaci vybrán ten od Jaroslava Koláře mladšího.

Monument měl původně vyrůst na místě německého evangelického "červeného" kostela, který měl být stržen, prý jako odplata za zničení synagogy. Dokonce byli mezi kostelem a přilehlou farou v zahrádce pohřbeni čtyři rudoarmějci, kteří při osvobozování padli. K demolici však nakonec nedošlo a památník byl vystavěn při dnešní Havlíčkově ulici na okraji Čechových sadů.
Památník byl odhalen za obrovského zájmu veřejnosti během slavností 14. a 15. července 1945. Později byla do památníku vložena prsť (půda) ze stalingradského bojiště, kterou věnovalo v roce 1971 družební město Volžskij.

V současnosti si však památník nemůžeme v jeho původní podobě prohlédnout, část jeho výzdoby vzala po roce 1989 za své. Zmizela většina pískovcových plamenů na oporách sloupu a zednářské symboly, ukradené bronzové desky nahradily při obnově v roce 1995 kovové tabulky. Ty sice nejsou nijak zdobné, ale informaci podávají bezpečně: Příslušníkům Sovětské armády padlým při osvobozování Olomouc v r. 1945. Obnoveno v r. 1995.

Několik našich členů se po 17-té hodině zúčastnilo také pochodu míru z hlavního náměstí směrem na Palachovo náměstí a k památníku RA v Čechových sadech.

Nikdo nebude zapomenut, nic nebude zapomenuto, my nezapomínáme!
KČP Olomouc, Ing. Karel Šimek

Fotogalerie: