Den republiky 2022

07.11.2022

SLAVNOSTNÍ VEŘEJNÉ SHROMÁŽDĚNÍ
v Táboře 28. října 2022
při příležitosti 104. výročí vzniku Československa

Okresní rada Klubu českého pohraničí Táborsko, čestného jména Dr. Edvarda Beneše, připravila letošní oslavu 104. výročí vzniku Československa na státní svátek, na místě více než prestižním. Na budově nádraží Tábor, na jeho prvním nástupišti se nachází pamětní deska s nápisem "Tábor je náš program a jméno TGM", prvního prezidenta Československa, osvoboditele. Slavnost byla pojmenována První klubový Den republiky. Našemu pozvání vyhověly delegace vlasteneckých politických stran a hnutí, a to KSČM a ANS. Delegaci KSČM osobně vedla s. Alena Nohavová, předsedkyně Jihočeského KV KSČM. Delegaci ANS vedl pan Mgr. Marek Adam, 1. místopředseda ANS. Mezi účastníky slavnosti byla početná skupina komunistů z Táborska, zejména Soběslavi a skupina členů a sympatizantů SPD z Tábora a z jihu Čech. Mezi účastníky oslavy se dostavili rovněž zástupci neformální skupiny Táborští vlastenci a pan Jiří Machač, nezávislý kandidát na senátora Parlamentu ČR v posledních senátních volbách. Mezi přítomnými byl sympatizant KČP a vlastenec docent Lubomír Pána z Českých Budějovic. Pozvání na oslavu přijal také OV ČSBS, ale nakonec se z technických důvodů na poslední chvíli omluvil. Delegaci členů Klubu českého pohraničí z jihu Čech vedla přítelkyně Jana Kozáková, předsedkyně Jihočeské KR KČP Jana Žižky z Trocnova a členka Národní rady KČP. Před zahájením slavnosti byl proveden akt dekorování praporu Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše stuhou XI. Národního sněmu a 30. výročí vzniku Klubu českého pohraničí. Stuhu osobně připevnila na prapor př. Jana Kozáková, a to před pamětní deskou "Tábor je náš program, TGM". Praporečníkem klubového praporu byl tradičně přítel Pavel Čížek, jednatel Okresní rady KČP ze Soběslavi. Vlajku ČR nesl přítel Luboš Bárta, člen klubu z nedaleké obce Dražice. Husitský prapor nesl pan Martin Augustin, student vysoké školy a člen SPD.

První klubový Den republiky byl zahájen československou hymnou. Poté účastníci přikročili ke kladení věnce a kytic. Věnec osobně nesl předseda klubu společně s př. Janou Kozákovou. Po jeho zavěšení byl dekorován stuhami přítomných vlasteneckých stran, hnutí a jiných spolků.

K zavěšenému věnci pod pamětní deskou přinesla kytice rudých růží s. Alena Nohavová za KSČM a společně s dvěma vnoučaty je připevnila na věnec. Vedle pamětní desky s legendárním heslem TGM je ještě jedna pamětní deska, která připomíná oběti zaměstnanců československých drah, kteří padli nebo byli zavražděni Němci za protektorátu Čechy a Morava. K nim účastníci oslavy rovněž položili své kytice.

Poté následoval krátký úvodní projev předsedy klubu, který zdůraznil historii pamětní desky s legendárním heslem prezidenta, osvoboditele a připomenul vztah TGM k husitskému Táboru.

TGM, prezident osvoboditel, vyjádřil svůj vztah k Táboru a k jeho tradici vícekrát.

Poprvé při návštěvě Kozího hrádku v roce 1910 přednášel zde o české reformaci v husitské době. Při svém návratu do vlasti 21.12. 2018 už jako prezident Československa navštívil Tábor podruhé. Tábor byl tenkrát jeho čtvrtou zastávkou na cestě vlakem do hlavního města Prahy. Podrobněji se k této události vrátíme na besedě v restauraci. Mezi námi máme k tomu političku nanejvýše povolanou, s. Alenu Nohavovou, předsedkyni JčKV KSČM a členku KČP. Její dědeček jel při návratu TGM do vlasti v jeho doprovodu stejným vlakem. Máme se tudíž na co těšit.

Památná věta TGM zazněla v improvizovaném projevu prezidenta, osvoboditele v odpovědi na uvítací projev táborského starosty Josefa Kose.

Masaryk tehdy řekl: Cituji: "Také Vám děkuji. Těší mě, že jsem se mohl zastavit v Táboře, v tom historickém městě, jak jste dovodil. Tábor je náš program a tomu programu zůstaneme věrni. Prosím vás všecky o spolupráci. Práce nás ještě čeká a práce bude dost." Konec citace.

Po úvodním slovu předsedy byl účastníky pozorně vyslechnut projev pana Mgr. Marka Adama, 1. místopředsedy ANS a sympatizanta klubu. Byl odměněn velkým potleskem. Obsah jeho projevu je uveden v jiném článku o oslavě. Po projevu pana Adama předseda vyzval účastníky, zda-li chce ještě někdo na tomto památném místě vystoupit.

O slovo se přihlásil pan Jiří Machač, nedávno nezávislý kandidát při senátních volbách. Po krátkém slově na závěr svého přihlášení se k odkazu TGM a vyjádření své lásky k vlasti, překvapil všechny přítomné, když předsedovi klubu předal vyplněnou přihlášku do Klubu českého pohraničí s datumem 28.10. 2022. Předseda mu poděkoval za projevenou důvěru, podal mu ruku a vyzval přítomné občany k jeho následování.

Pak se ještě přihlásila ke slovu s. Alena Nohavová, že bude muset kvůli dvěma přítomným vnučkám odjet, a že chce říct svůj osobní zážitek, jak to bylo s jejím dědou, který tenkrát před 104. lety jel v prezidentském vlaku s TGM. Po svém vystoupení, které bylo přijato s ovacemi, se omluvila z následné besedy a odešla ze slavnosti.

Na závěr veřejného shromáždění, které stále probíhalo u pamětní desky na stanici Tábor, předseda klubu pomocí technického zařízení přehrál, údajně tatíčkem TGM velmi oblíbenou písničku "Ach synku, synku..."Poté předseda pozval přítomné na besedu do nedaleké restaurace.

Ve druhé části oslavy, již v restauraci za podávání občerstvení, pokračovala beseda účastníků, kterou osobně vedl předseda klubu. Na úvod řekl, že by měly být dnes na besedě splněny tyto cíle:

  • Přiblížit účastníkům besedy státnický a sociologický odkaz TGM, prezidenta osvoboditele a zakladatele československého státu
  • Vysvětlit základní teze TGM a jejich význam pro současnost.

Než bylo přikročeno k vlastní besedě s účastníky, bylo vedením VV Okresní rady KČP za přítomnosti př. Jany Kozákové, přikročeno k slavnostímu předání ocenění Národní rady KČP čtyřem zasloužilým členům klubu, a sice dvěma ženám a dvěma mužům. Docela "genderově" vyvážené, že? U nás v Táboře tak jednáme bez politického humbuku zcela přirozeně.

Po tomto slavnostním úvodu besedy jsme přikročili k vlastnímu vysvětlení a objasnění mnohých událostí a pojmů, které souvisely se 104. výročím vzniku ČSR a jaký význam to pro naši vlasteneckou práci má a bude mít dnes.

Byl připomenut osud pamětní desky, která, jak šla doba, měnila svůj obsah a také místo. Za okupace byla dokonce odstraněna. Náš klub v tom má jasno. V besedě s účastníky jsme se shodli na tom, že klub a jeho vlastenečtí spojenci máme zájem na šíření objektivní pravdy o historii. Nemáme potřebu historii upravovat dle oportunistických vlivů. Na závěr této části besedy bylo konstatováno, že Klub českého pohraničí je a bude bojovníkem za historickou pravdu.

Následovala beseda o TGM, prezidentovi osvoboditeli a zakladateli státu. Besedovalo se o jeho návštěvách v Táboře, při kterých řekl památné věty. Mluvilo se o zdrojích jeho politické a státnické činnosti. Docent Lubomír Pána měl k tomu připraven svůj výklad, který je předmětem dalšího článku o oslavě. Byly připomenuty interpretace výroku- hesla TGM, že "Tábor je náš program."

Připomenut byl Isidor Zahradník, který první vyhlásil svobodné Československo. Teprve hodinu po něm vyhlásil vznik Československa pražský Národní výbor. Vše se tenkrát odehrávalo u sochy svatého Václava na Václavském náměstí.

Mluvilo se o Revolučním národním shromáždění a o jeho složení, o první Kramářově vládě ČSR. Připomenut byl osud pětice "Mužů 28. října", Rozebrán byl obsah Zákona ze dne 28. října 1918 o zřízení samostatného státu československého, který pohotově napsal člen Národního výboru JUDr. Alois Rašín, příští ministr financí československé vlády, i o atentátu na něj, při kterém zemřel. Vrátili jsme se k odkazu TGM a k jeho požadavku, aby se Tábor stal ideovým hlavním městem Československa a proč.

Zdůrazněno bylo Masarykovo "Nebát se, nelhat a nekrást." Bylo konstatováno, že vše z toho co tenkrát prosazoval TGM, bylo po listopadovém převratu popřeno a znehodnoceno. Účastnici besedy si nebrali v této části debaty "servítky". Kritika dnešních poměrů byla opravdu tvrdá a drsná! Dále bylo připomenuto tvrzení TGM, že státy se udržují těmi ideemi, na kterých vznikly.

Mluvilo se o demokracii, svobodě a sociální otázce. Zde opět zaznívala tvrdá kritika dnešních poměrů, kdy odkaz prezidenta TGM byl mnohokrát v politické praxi popřen. Závěry v besedě k jednotlivým objasňovaným otázkám byly vždy zaměřeny na naplňování státnického odkazu zakladatelů Československa dnes a co to představuje za závazek v činnosti vlasteneckých sil lidu ČR a Klubu českého pohraničí. Beseda by pokračovala i dále, ale přišel čas oběda. Účasníci oslavy si objednali smažený vepřový řízek s brambory omaštěnými máslem a přílohou z okurek a salátu. Většina si k tomu dala pivo, ale hlavně ženy i jiné nápoje. Se stravováním jsme byli spokojeni. Zcela na závěr v místě restaurace si mnozí besedující pořídili společné fotografie na památku.

Podrobná fotogalerie oslavy je umístěna na sociální síti Facebook, skupina Klub českého pohraničí, zs., otevřená a soukromá skupina a také jinde dle sdílení.

Účastníky oslavy bylo konstatováno, že první klubový Den republiky byl dobře připraven a k všeobecné spokojenosti účastníků uskutečněn.

Tábor je náš program, TGM

Tomáš Garrigue Masaryk se zasloužil o stát.

Autor: Ing. Zdeněk Trippé
člen Národní rady KČP
předseda
Okresní rady KČP Táborsko,
Dr. Edvarda Beneše

Foto: Daniel Pekař, člen KČP

Fotogalerie: