Den PS v Ostravě 2023

28.07.2023

Dne 14. 07. 2023 se uskutečnilo další setkání Ostravských veteránů PS v restauraci Cihelna U Chýlků. Na šedesát veteránů Pohraniční stráže přišlo oslavit 72 výročí podepsání Zákona o ochraně státních hranic dne 11. 7. 1951 a den PS. Ve vyzdobeném sále bojovými zástavami, rotními prapory a státními vlajkami zazněla píseň – Neprojdou a všechny přítomné přivítal př. Nekvapil. V průběhu vystoupení nezapomněl vzpomenout na všechny padlé a zemřelé kamarády, kteří se nedožili dnešního dne. Všichni přítomní uctili jejich památku při znělce – Večerka a na závěr popřál všem příjemnou, ničím nerušenou zábavu. Poté př. Gara ještě jednou všem poblahopřál ke dni PS jménem KČP VS Ostrava a pozval všechny na 2. ročník střelecké soutěže PS. Během večera zněly sálem hraničářské písničky, do občasného bliknutí blesku fotoaparátu se mísily hovory o všech koutech úseků, stanovištích, rotách, praporech, brigádách. Prostor se naplnil vzpomínkami a mládím. Najednou to nebyli pánové v letech, ale zase ti dvacetiletí kluci v uniformách s brigadýrkami a samopaly na zádech. V očích jiskru a hlavách ... jako by to bylo včera. Atmosféra jedinečná a čas na chvíli zůstal venku za dveřmi. Ale vše má svůj začátek, tak i svůj konec. Po několika příjemně strávených hodinách se hlásí opět povinnosti otců rodin. Ještě poslední pozdravy, a…, kdy zase příště? Před Vánoci? Přijdeme." Bylo tady přece dobře. Byli mezi svými. Mezi POHRANIČNÍKY.

Ladislav Nekvapil, Sekce OSH Ostrava, KČP VS Ostrava

Fotogalerie: