Co se událo v KČP ve Znojmě a Jihomoravském kraji v měsíci lednu a únoru 2019.

05.03.2019

V měsíci lednu a únoru jsme se tradičně sešli při harmonice v restauraci Na školce, ul. Pražská, Znojmo. Všichni jsme si zazpívali krásné písničky při harmonice Vlastíka Polacha a Milana Žídka. Připomenuli jsme si a vyhodnotili také poslední setkání KČP v prosinci 2018, které bylo celkově velice kladně hodnoceno. V lednu 2019 jsme oslavili dožité významné životní jubileum našeho předsedy OR KČP ve Znojmě přítele Svatomíra Pokorného. Ke krásnému životnímu výročí mu přejeme všichni hodně zdraví, rodinného štěstí a pohody, zejména ještě hodně krásných chvil mezi přáteli a kamarády KČP.

Jihomoravská krajská rada KČP zasedala dne 14. 2. 2019 v Břeclavi, kde projednala hospodaření OR a KR KČP za rok 2018. Současně informovala přítomné členy krajského orgánu o předchozí práci vedení NR, projednaných materiálech a usneseních. Upřesnila termín setkání pohraničníků jižní Moravy v Břeclavi v roce 2019. Setkání se uskuteční v sobotu dne 22. 6. 2019 od 13.00 hod. v prostorách Kulturního domu. Program je zajištěn, provést pozvání a zabezpečit dopravu.

Jm KR KČP na návrhy OR KČP připravila a schválila seznam jmen členů klubu, kteří obdrží ocenění za obětavou práci pro KČP a obhajobě historické pravdy a vlastenectví. Jejich jména zveřejníme po schválení ve vedení NR KČP a jejich předání.

Současně jsme projednali přípravu a pomoc při volbách do Evropského parlamentu pro naši kandidátku, členku KČP Dagmar Švendovou z Břeclavi. KČP bude agitovat a volit kandidátku KSČM-česká levice společně, lídra kandidátky Kateřinu Konečnou a šestou Dagmar Švendovou. Její životopis s volebním programem přikládáme. Volby se uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2019.

Dne 21. 2. 2019 se uskutečnilo jednaní OR KČP ve Znojmě. Předseda OR přítel Svatomír Pokorný informoval funkcionáře rady o výsledku hospodaření OR, dotací od města Znojma na rok 2019, přípravě, účasti a tomboly k setkání hraničářů v Břeclavi dne 22. 6. 2019. Doporučil zajistit autobus ze Znojma do Břeclavi. Vyzval členy KČP, aby se pokusili získat nové členy a odběratele Hraničáře.

Upozorňujeme širokou veřejnost, že v Brně, ul. Křenové 67 se uskuteční v sobotu dne 6. 4. 2019 od 9.30 hod. tradiční celostátní seminář KČP k problematice: ,, NATO a jeho současná role ve světě,,. Přednášejícími budou poslanec PS PČR doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc, a poslankyně EP a místopředsedkyně ÚV KSČM Ing. Kateřina Konečná. Účast dále přislíbili Marek Obrtel a Jaroslav Štefec. Všechny vás na uvedenou akci zve Jm KR KČP.

OR KČP ve Znojmě se obrací na své členy, kteří mají zájem napsat články, nebo poslat foto do časopisu Hraničář, aby se přihlásili u Miroslava Vlašína, tel. 725 646 077.