Cesta pietní štafety KČP a Společnosti Ludvíka Svobody Beroun v roce 2024, který je rokem 79. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou a spojenci

13.05.2024

Naši cestu jsme zahájili 30. března v Hořovicích pod Brdy, kde jsme uctili památku vojáků Rudé armády, kteří byli převezeni do budovy místního lazaretu k doléčení válečných ran, utrpěných v boji s nacisty. Na místním hřbitově je hromadný hrob třiceti vojáků. Spolu s nimi na samostatném místě má hrob starší poručík Rudé armády Rudnik Roman, velitel jednoho z mnohých výsadků vojáků Rudé armády, který padl v nerovném boji s elitními příslušníky SS a je na místním hřbitově pochován.

Další cesta nás vedla 1. máje do Králova Dvora – Počapel, kde jsme uctili památku na jednu z prvních obětí nacistického teroru, Antonína Křepelu, četnického strážmistra, který byl v září roku 1938 zavražděn nacisty-henleinovskými ordnery při obraně četnické stanice v Habertově u Sokolova.

Při setkání vlastenců na náměstí v Berouně jsme na 1. máje položili květiny k pomníku padlým v 1. a 2. světové válce. V dalších májových dnech jsme navštívili další čtyři pamětní místa v Brdech, kde jsou připomínky na skutečný boj vlastenců.

V úterý 7. května jsme se zúčastnili pietní vzpomínky, kterou uspořádal OÚ v obci Hvozdec u Komárova, kde jsou pochováni tři vojáci Rudé armády, padlí v boji s nacisty. Rovněž jsme uctili zde pochované vlastence rodiny Nelibových, z níž otec a dva synové byli popraveni za partyzánskou činnost v uskupení Neliba – Brdy.

Dne 8. května byli naši členové přítomni pietních vzpomínek v Berouně: nejprve u pomníku 53 vlastenců u budovy MěÚ, poté na místním hřbitově u hrobu vojáka Rudé armády, příslušníka RAF Františka Malého, statečné bojovnice Marie Poštové, Marie Sklenářové a dalších osobností protinacistického odboje. Zde jsme všude položili květiny díků a v krátkých vystoupeních jsme uvedli vzpomínky na vlastence.

Neopomněli jsme ani pomník, připomínající vedoucího 3. ilegálního vedení ÚV KSĆ, statečného Josefa Moláka, který se stal v srpnu 1943 obětí fašistických vrahů při jeho zatýkání. Odpoledne jsme navštívili místo, připomínající v obci Tetín pamětní deskou vlastence – oběti fašistické okupace a příslušníka RAF Zdeňka Kotheru.

Naše cesta byla završena dne 10. května v památné Slivici u Milína, kde došlo ve dnech 11. – 12. května 1945 k poslední bitvě 2.světové války na území ČSR a Evropy.

Organizátoři z KČP, LKŽ a Společnosti Ludvíka Svobody děkují svým členům za účast na naplnění našeho poslání- NEZAPOMÍNÁNE, VĚRNI ZŮSTANEME.

Autor textu: Jiří Pokorný
Foto: Jana Šopejskalová

Fotogalerie: