Celostátní odborná konference KČP v Brně

08.04.2019

V sobotu 6. dubna 2019 uspořádala Jihomoravská krajská rada KČP Brno z.s., společně s dalšími vlasteneckými sdruženími a KSČM na Křenové ulici č. 67 celostátní odbornou konferenci na téma " NATO a jeho současná role ve světě ". Předseda JmKR KČP a místopředseda NR Miroslav Vlašín přivítal přítomné hosty doc. PhDr. Miroslava Grebeníčka, CSc, poslance PS PČR za KSČM a historika, Ing. Kateřinu Konečnou, KSČM, poslankyni EP a místopředsedkyni ÚV KSČM, válečné veterány plk. Ing. v.v. Jaroslava Števce, pplk. MUDr. v.v. Marka Obrtela, s. Dagmar Švendovou, KSČM, KČP Břeclav a kandidátku do EP, jakož i další hosty a přítomné účastníky konference. Po předání ocenění s. Konečné, s. Korbelovi, nepřítomnému s. Janišovi, v zastoupení a dalším vystoupil s úvodním referátem k problematice NATO a militarizaci Evropy s. Grebeníček. Následovala vystoupení s. Konečné, veteránů Štefce a Obrtela. Pro zdravotní hlasovou indispozici nemohla vystoupit s. Švendová, která své vystoupení následně poskytla k uveřejnění v Hraničáři. Následovala plodná a mnohdy zajímavá diskuse, která se protáhla přes oběd až do odpoledních hodin. Reagovala na obhajování historické pravdy, odsoudila válečné konflikty ve světě a militantní vystupování USA i účast našich jednotek v těchto válkách. Závěr konference pak provedl s. Vlašín, který poděkoval přítomným hostím i účastníkům, kterých se sešlo něco přes jednu stovku, za účast, jejich vystoupení, vhodnou diskusi, organizátorům za velmi dobrou přípravu i občerstvení a nakonec popřál všem příjemnou cestu domů a dobrý návrat. Za vedení JmKR KČP Brno i jako člen NR KČP Praha se připojuji k poděkování organizátorům KČP Brno za perfektní přípravu jednání na čele se s. Janem Korbelem, kterému patří hlavní poděkování. Bylo i prezentováno, že v příštím roce budou konference v Brně pokračovat s vhodně zvoleným tématem.

JUDr. Baťka Jaroslav
předseda OR KČP Břeclav
místopředseda JmKR KČP Brno

Fotogalerie: