Časový harmonogram 4. ročníku „Cyklistické jízdy historické paměti“

01.04.2012
 • 04.30 hod Odjezd cyklobusu z autobusového nádraží v Trutnově. (zde je možnost zaparkování osobních vozidel účastníků).

 • 06.00 hod Příjezd do bývalého koncentračního tábora Gross-Rosen, přivítání účastníků představiteli muzea, promítnutí filmu o historii tábora (česká verze), prohlídka muzea.

 • 07.30 hod Účastníci cyklistické jízdy společně se zástupci Klubu českého pohraničí Trutnov o.s. a Českého svazu bojovníků za svobodu z Náchoda položí u památníku věnce.

 • 08.00 hod Odjezd cyklistů po trase Pochodu smrti přes Walbrzych (asi 10.30 hod), Mieroszow (asi 11.30 hod), Zdoňov (asi 12.30 hod), Adršpach (asi 13.00 hod), Chvaleč (asi 13.30 hod), Trutnov (asi 14.30 hod), Choustníkovo Hradiště - dojezd asi v 15.45 hodin.

 • 16.00 hod pietní akt v Choustníkově Hradišti, kde účastníci cyklistické jízdy položí věnce k památníku

Poznámka:

 • Dle výše uvedeného časového harmonogramu se mohou další zájemci připojit na trase k cyklistické jízdě.

 • Po celé trase bude cyklisty doprovázet vozidlo se zdravotní sestrou. V případě, že někdo z cyklistů odstoupí, doprovodné vozidlo jej dopraví do Trutnova.

 • Podmínkou účasti je zdravotní pojištění pro Polskou republiku.

 • Pro účastníky cyklistické jízdy je doprava cyklobusem zdarma.

 • Po ukončení pietního aktu odveze cyklisty zpět do Trutnova cyklobus.

 • Účastníci, kteří projedou celou trasu, obdrží pamětní list.

 • Každý účastník jízdy jede na vlastní nebezpečí.

 • Trasa vede po silnicích první a druhé třídy za normálního provozu, kde je nutné dodržovat pravidla silniční dopravy.

 • Doporučujeme použití reflexní vesty nebo jiného zviditelnění.

Závazné přihlášky je třeba poslat do 5. 5. 2012, aby se zajistila hromadná doprava pro účastníky jízdy.

Kontaktní spojení a přihlášky zasílejte na organizátory cyklistické jízdy:

 • Ing. Horský Zdeněk, Voletiny 81, 541 03 Trutnov 3,
  tel.: 605 311 384, e-mail: horsky.zdenek@post.cz

 • Miroslav Holča, 5. května 110, 549 81 Meziměstí
  tel.: 723 536 992, e-mail: miroslav.holca@seznam.cz

V Trutnově 22. 1. 2012

Za Klub českého pohraničí Trutnov
Dr. Jaroslav Nehyba
Ing. Zdeněk Horský
Za Český svaz bojovníků za svobodu Náchod
Miroslav Holča