Čarodějnice 2022

31.05.2022

V předvečer 1. máje 30.4. 2022 uspořádal KČP Vsetín, zábavné odpoledne pro naše mladé a dříve narozené spoluobčany.

Akce nazvaná Pálení čarodějnic, se velmi vydařila. Nejenom krásnými maskami, ale i zábavnými hrami, kde si vyzkoušeli účastníci svoji zručnost a postřeh. Že to brali všichni velmi zodpovědně, svědčí přiložené snímky. Porota vyhlásila nej čarodějnici, kterou se stala pětiletá adeptka čarodějnického řemesla Viktorka, která obdržela, krásnou medaili a věcnou cenu. Všichni ostatní, také obdrželi malou pozornost.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na čarodějnických lektvarech a dobrotách.

Při hře na kytaru se ještě opékali špekáčky a po zkonzumování všech pochutin se ve zdraví a pohodě, všech 21 účastníků, vydalo na cestu k domovu.

Za MKČP Vsetín: Zdeněk Vejpustek 

Fotogalerie: