BYLI JSME POZVÁNI NA JEDNÁNÍ TÁBORSKÝCH KOMUNISTŮ

19.02.2022

            Klub v Táboře byl poprvé pozván na jednání okresní konference táborských komunistů, konané 17. února 2022. Pozvání je výsledkem systematické spolupráce s novým vedením komunistů táborského okresu v posledních několika letech. Předchozí vedení OV KSČM nám nebylo příliš nakloněno a spolupráci s námi se vyhýbalo. Tak tomu bylo v letech 2014-2019. Ve zprávě předsedy a výkonného výboru OV KSČM jsme byli několikrát vyzdviženi za dobrou přípravu, organizaci a provedení různých akcí na veřejnosti v úzké spolupráci s místními komunisty. Vlastního jednání konference byli účastni tři členové Klubu českého pohraničí ve funkci řádně zvolených delegátů konference a také naši sympatizanti.

Já osobně ve funkci předsedy Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše jsem byl pozván OV KSČM v Táboře jako host konference.

Přihlásil jsem se do diskuse a dostal jsem možnost vystoupit jako první. Ve svém vystoupení jsem přednesl zdravici s obsahem: cituji...

Zdravice Klubu českého pohraničí delegátům XVII. Okresní konference KSČM

Čest práci,

vážené soudružky a soudruzi,

jménem Klubu českého pohraničí a jeho Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše Vás pozdravujeme a přejeme Vám úspěšné jednání okresní konference.

Náš klub v letošním roce bude slavit již 30. leté výročí existence. U jeho zrodu v severočeském Chomutově 21. května 1990 stáli komunisté sdružení v marxisticko-leninském klubu při 35. ZO komunistické strany. Tam se zrodila myšlenka obrany českého pohraničí a zachování jeho českého, respektive slovanského charakteru obnoveného odsunem Němců a osídlením pohraničí novými lidmi z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska včetně mnoha rodin volyňských Čechů. Šlo o přirozenou politickou obrannou reakci na hrozbu, která se pro české pohraničí a nejenom pro ně, vytvořila po listopadovém převratu 1989, zejména zvolením Václava Havla prezidentem. Ten svou první zahraniční cestu, dokonce ještě před návštěvou Slovenska, nasměroval do Západního Německa, aby se tam omluvil odsunutým Němcům za příkoří způsobené poválečným odsunem. Poté následoval rychlý rozvoj Klubu českého pohraničí, zpočátku na severu Čech.

22. července 1992 byl klub oficiálně registrován na ministerstvu vnitra (odtud letošní oslava 30. výročí). Postupně získával dnešní podobu, kdy jeho organizační struktura zahrnuje všechny krajské rady, mnohé okresní rady a velké množství oblastních, městských a místních klubů. Na Slovensku máme dvě oblastní rady a v Německu, v jeho východní části máme několik zahraničních sekcí.

Usilujeme o rozšíření klubu o dalčí zahraniční subjekty cestou našich sekcí ochránců státních hranic.

Na jihu Čech nejstarší kluby vznikaly kolem roku 1990. Nejstarším je klub v Třeboni. Jihočeská krajská rada KČP vznikla ustavením 5. března 2002 a letos si tudíž připomene 20. výročí její existence. Je nositelkou čestného názvu Jana Žižky z Trocnova.

U nás na Táborsku klub vznikl 21. března 2014 a je nositelem čestného názvu Dr. Edvarda Beneše.

Pravidelně pořádáme prioritní akce na veřejnosti, skrze které usilujeme o působení na občany v duchu Brněnského programu klubu a dle úkolů plynoucích z našich stanov.

Akce Lejčkov, účast v Mnichu, v Táboře u sochy rudoarmějce na Třídě 9. května, na pohřebišti v Soběslavě atp. Ty slouží k šíření pravdy o historii XX.století, kdy probíhají s posvěcením Evropského parlamentu pokusy zpátečnických, revanšistických sil o přepisování dějin. Účastí na akci Peršlák u Nové Bystřice na státní hranici, v prostoru pomníku Kámene republiky každým rokem si připomínáme hanebnou Mnichovskou dohodu a vše co po ní následovalo až do okupace imperialistickým Německem. Státnický odkaz prezidenta Edvarda Beneše si každoročně připomínáme provedením Dne Edvarda Beneše. Vše směřujeme na obranu dekretů prezidenta republiky, které se po válce staly součástí našeho právního řádu a jsou dodnes mimořádně aktuální, viz poslední pokus Lichtenštejnů o získání majetku Lednicko-valtického areálu.

Jsme aktivní v podpoře mírových akcí, viz naše účast na protestech proti zbrojním dodávkám na Ukrajinu a proválečné politice NATO v Praze 29.1. a v Jihlavě 5.2.2022 pořádané KSČM a Českým mírovým hnutím. Tuto neděli budeme přítomni akcím protestu před velvyslanectvím USA v Praze.

Jak z mé zdravice vyplývá, KČP je spolehlivým, věrným a odhodlaným spojencem KSČM a bude tomu tak i nadále.

Za světový mír!

Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast!

Děkuji Vám za pozornost.

V závěru chci vyjádřit přesvědčení, že zvolením nového, mladého předsedy OV KSČM soudruha Václava Eberta, sympatizanta a podporovatele KČP, byly vytvořeny personální předpoklady pro další rozvinutí spolupráce klubu s táborskými komunisty.

Autor:

Ing. Zdeněk Trippé
předseda
Okresní rada KČP Táborsko

Fotogalerie: