Byli jsme, jsme i nyní a budeme vždy !

08.07.2020

Před 69. roky schválilo Národní shromáždění ČSR Zákon o ochraně státních hranic. Ten reagoval na prudký nárůst útoků vnějších a vnitřních nepřátel proti státní suverenitě lidově demokratického státu, který vznikl ústavní cestou vítězstvím pracujícího lidu v Únoru 1948.

Připomínám všem revizorům historické pravdy jen některá fakta, která vedla příslušné, demokraticky vzniklé státní orgány k přijetí tohoto zákona:

V roce 1948:

 • Při výkonu své pravomoci bylo usmrceno zahraničními agenty a domácími kontrarevolucionáři 7 příslušníků SNB.
 • Na území ČSR bylo odhaleno velké množství protistátních skupin. (Některé údaje hovoří o čísle 200.
 • V západním Německu vznikaly za podpory vlády revanšistické organizace, které vyhlašovaly "právo na starou vlast."Byly tím povzbuzovány reakční a revanšistické živly v ČSR

V roce 1949:

 • Vzniká NATO jako, agresivní vojenská síla v čele s USA a s ním i nebezpečí pro mír ve světě. S tím roste i aktivita západních zpravodajských služeb.
 • Při výkonu své pravomoci zahynulo v ČSR 39 příslušníků čs. bezpečnostních orgánů. 
 • Rostou útoky proti představitelům národních výborů a začínajících JZD a KSČ.
 • 13. července vydal papež Pius XII. Tzv. Interdikt (církevní trest), který vyžadoval vyloučení všech komunistů a těch, kteří je podporovali z Římskokatolické církve. Byla to zjevná podpora kontrarevolučních sil.

V roce 1950:

 • Při výkonu své pravomoci zahynulo 38 příslušníků bezpečnostních orgánů ČSR.
 • V únoru bylo zahájeno vystoupením Mc. Carthyho v Senátu USA pronásledování komunistů a pokrokových osob v USA, jako příkladu postupu v tzv západních demokraciích. Postižen byl m.j. i Ch. Chaplin.
 • V červenci zahájila svou štvavou protilidovou činnost v americkém žoldu pověstná SVOBODNÁ EVROPA.
 • Bezpečnostní orgány odhalily na území ČSR na 80 teroristických skupin, které se připravovaly k ozbrojeným akcím. Některé další byly připravovány v zahraničí.

V roce 1951:

 • Rostl tlak západních agentů na státní hranice. Bylo registrováno 58 přeletů letadel ze SRN na svrchované území ČSR. Z nich byly shozeny statisíce štvavých letáků.
 • 14. 2. byl zavražděn předseda MNV v Koubalově Lhotě Vladimír Mendík
 • 19. 7. byl zavražděn předseda MNV, JZD a ZO KSČ v Deštné Václav Váňa
 • 2. července byli zavražděni funkcionáři MNV v Babicích Tomáš Kuchtík, Josef Roupec a Bohumil Netolička.
 • 6. června byl americkými vojáky odvlečen do SRN svob. Josef Koláček.
 • 11. září byl uskutečněn protistátní skupinou přes Aš do SRN rychlík číslo 3717.
 • 30. září byl při službě k ochraně státních hranic zastřelen voj. Adam Ruso.
 • 12. října přijal Kongres USA zákon o "O VZÁJEMNÉ BEZPEČNOSTI, podle kterého bylo možno použít 100 milionů dolarů na financování vybraných osob ve východních zemích..... V roce 1956 zvýšil Kongres tuto částku o dalších 25 milionů. Kolik jich bylo v osmdesátých letech není zatím známo.

Píšu to zkráceně proto, aby si všichni žijící čs. pohraničníci vzpomenuli u příležitosti DNE PS na svou službu, na své velitele a kamarády a snažili se získat do našich řad i ty, kteří dosud stojí stranou. Abychom si uvědomili, že zákon o OSH byl přijat ve správné době a včas a všichni, kdo jsme 38 let po jeho přijetí na hranicích sloužili, můžeme být na svou službu vlasti hrdi. Zahradili jsme stezky rozsévačů smrti a vytvořili jsme podmínky pro práci a pokojný život občanů.

Po útocích na nás, na naši minulost a nyní na památky našich osvoboditelů máme povinnost je bránit. Stejně jako pomník na Cínovci věnovaný všem ochráncům čs. státních hranic od roku 1918, neboť tyto útoky jsou projevem neofašismu, který má v současné době podobu nacionalismu, rasismu, antikomunismu a který se projevuje v současném liberálním kapitalismu praktickou likvidací nejzákladnějšího lidského práva, práva člověka na život. A nejde jen o současnou situaci v USA, ale i o narůstající bezdomovectví a zločinnosti a o ztrátu jistoty zítřejšího dne pro většinu našich občanů.

Pro boj za historickou pravdu a za lepší budoucnost lidstva jsme my, čs. pohraničníci vždy byli, jsme i nyní a vždy budeme.

Blahopřeji všem čs. pohraničníkům k našemu svátku a těším se na naše celostátní setkání v červnu 2021 v Nymburce u příležitosti 70. výročí přijetí Zákona o ochraně státních hranic.

Milan Richter
Čestný předseda NR KČP
zakladatel sekcí OSH