BLAHOPŘÁNÍ KE DNI SNB

16.04.2020

Dne 17. dubna 2020 si připomenou všichni bývalí příslušnici a příslušnice Sboru národní bezpečnosti a Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti 75. výročí založení kvalitativně nového bezpečnostního orgánu, v osvobozené ČSR.

V tento dubnový den, roku 1945 přijala v Košicích vláda Národní fronty Čechů a Slováků, jejímž předsedou byl sociálně demokratický funkcionář Zdeněk Fierlinger (československý premiér - výkon funkce v letech 1945 - 1946) rozhodnutí, o výstavbě poválečného ministerstva vnitra. Na tomto základu vydal ministr vnitra Směrnice pro výstavbu, organizaci a činnost Sboru národní bezpečnosti.

Příslušníci a příslušnice tohoto nově ustanoveného sboru obětavě a statečně hájili zájmy českého národa a pracujícího lidu více než 45 let. Mnozí z nich položili při ochraně a bezpečnosti lidí, v boji proti kriminálním živlům a nepřátelům poválečného uspořádání ČSR ve vnitrozemí a na státních hranicích, své životy.

Národní rada KČP se dívá s úctou na všechny příslušníky a příslušnice, kteří plnili ve složitých podmínkách výstavby naší země a následně také po roce 1989 slova přísahy věrnosti své vlasti a pracujícímu lidu.

Mnozí z nich se aktivně podíleli a podílejí na činnosti KČP. Patří jim naše neformální, upřímné poděkování a přání dobrého zdraví do dalších let života.

V neposlední řadě všem těm, kteří se dnešních dnů nedočkali, položme na místa jejich posledního odpočinku květy úcty a díků.

JUDr. Gustav Janáček

předseda NR KČP

RSDr. Milan Richter, CSc.

čestný předseda NR KČP