Berounsko nezapomíná

17.01.2022

Ve dnech od 8. ledna do 10. ledna 2022 si občané Berounska připomněli 78. výročí od událostí, souvisejících s protinacistickým odbojem v období 2. Světové války. Jednalo se o odhalení, likvidaci jednoho z center protinacistického odboje, nacházejícího se v lesích u obcí Újezd a Osek v Brdech. Z tohoto centra byly řízeny sabotážní a diverzní akce, přesahující území od Prahy až po Plzeňsko.

Partyzánský kryt byl vybudován za pomoci statečných vlastenců z místních obcí na pokyn III. ilegálního vedení ÚV KSČ pod vedením Josefa Moláka, který řídil tuto činnost v daném období z Berounska. V letech 1943-1944 se v krytu nacházelo několik ilegálně žijících osob, které tvořily vlastní operační štáb, který řídil rozsáhlou odbojovou činnost v širokém okolí. V krytu působili Josef Košťálek, Jiřina Nikodémová, Josef Mašek, Josef Lukeš - odbojáři z Berounska, dále čtyři sovětští zajatci, kterým se podařilo uprchnout z nacistického zajateckého tábora a za pomoci místních statečných vlastenců se dostali do krytu a pomáhali řídit a provádět akce proti nacistům. Tato činnost trvala až do 11. ledna 1944, kdy na základě prozrazení krytu, které se nacistům podařilo uskutečnit, došlo k jeho likvidaci. Ukryté osoby byly vyzvány, aby se vzdaly:" Jste obklíčeni, nic nedělejte zbytečně. Budete - li střílet, bude obec Újezd srovnána se zemí". Obyvatelé bunkru byli vyvedeni z podzemí, mezi tím se Josef Košťálek střelil vlastní pistolí do spánku, byl vynesen, odvezen do nemocnice, kde krátce nato zemřel na následky zranění. Ostatní byli odvezeni do Hořovic, kde zasedal "rychlý soud" připravený gestapem, kde bylo z prvního "přelíčení" souzeno 15 osob, z nichž 13 odsouzeno k trestu smrti, jednomu byl trest změněn na doživotí, dvě ženy byly odsouzeny k deportaci do koncentračního tábora. Gestapo se činilo: 11. ledna byly výslechy v Hořovicích, 12. ledna byly vyneseny rozsudky a 13. ledna byly provedeny popravy dvanácti statečných v Praze na Pankráci. Spolu s těmito událostmi došlo na Berounsku a v dalších místech k zatýkání, deportacím do koncentráků a dalším obětem na životech.

Berounsko nezapomíná, každoročně se konají pietní vzpomínkové akce v místech působení statečného vzdoru proti nacistům. Stejně tak tomu bylo i v nedávno době, kdy se konaly pietní vzpomínky za účasti představitelů obcí Hořovicka a Berounska, kterých se zúčastnila i Jana Šrámková, místostarostka města Hořovice, Alena Meszárosová - předsedkyně OV ČSBS Beroun, předseda OV KSČM Beroun JUDr. Rudolf Peltan, předseda OR KČP Beroun Jiří Pokorný, zástupci MěV Hořovice, zastupitelé a další občané. Chyběli představitelé tzv. "demokratických stran", kteří hodnoty statečného boje proti nacismu přestávají zajímat.

My, členové KČP na Podbrdsku, nezapomínáme, jsme hrdi na to, že zde našel zázemí III. ilegální ÚV KSČ. Neskonale si vážíme všech občanů, kteří se postavili do boje proti nacistickým okupantům. Připomínáme si každoročně místa, kde působili partyzáni na Podbrdsku, kteří byli ve svém boji posilování mnohými výsadky sovětských partyzánů. Tyto připomínky jsou vysoce aktuální i dnes, kdy se projevují v řadě zemí Evropy, včetně naší České republiky snahy o oživování neonacismu, zkreslují se skutečné historické souvislosti, oživují se činnosti různých skupin, které se neštítí oslavovat činy těch, kteří mají na svědomí m.j. i 360 000 českých oběti, na nichž mají přímý podíl nacisté ve 2. Světové válce.

Proto i nadále platí výzva hrdiny Julia Fučíka: "Lidé, bděte"!

Autor: Jiří Pokorný OR KČP Beroun