Báseň Ukrajině

18.11.2022

Válka (Bojující Ukrajině)

Přehnala se zemí,

smetla vše, co jí v cestě stálo.

A stále jí bylo málo,

zůstala po ní spálená města,

pole, jež místo chleba

rodí kov zrezivělých zbraní,

konec životů, jen kruté umírání,

utrpění těch, co kdysi žili

své obyčejné, klidné dny.

Zemí se stále prohání démon války,

bezohledný, krutý, zlý.

Válka, ta hrozná noční můra

nás zase probouzí ze spaní

a nutí k rozjímání

o aroganci dnešního světa.

Já ale pevně věřím,

že jednou ztichne palba

a dny plné hrůzy pominou.

Zase budou kvést šeříky,

budeš žít v míru Ukrajino!

Ewa Konečná, členka KČP a VSA Olomouc