Autobusový zájezd na Slovensko-Krasňany, Varín, Zvonica pod Strečnem

25.09.2023

V loňském roce 3.září 2022 jsem se spolu s naší členkou A. Valentovou a dvěma členy KČP na Svatém Kopečku J.Sklenářovou a J.Oliberiusem , podobně jako předešlé roky, zúčastnil piety na boje v okolí slovenské obce Krasňany proti ukrajinským banderovcům a zejména vzpomínky při památníku ZNB v obci Varín, připomínající boje proti banderovským sotním.. Po cestě jsme vzali čest památce partyzánům u památníku na Makově.Již na zpáteční cestě jsme si říkali, že v příštím roce 2023 bychom se mohli domluvit na společném zájezdu vlastenců z okolí Olomouce na tato místa.

Počátkem tohoto roku jsem na CKV VSA č.r. navrhnul, že by společně s námi=členy KČP, mohli zorganizovat autobusový zájezd na tato místa piety na Slovensku, což bylo kladně přijato.Sdružovat vlastence, navazovat mezi nimi kontakty, poznávat ta místa, kde mnozí nebyli a neznali ani dění, které v té době v letech 1945-1947 tam probíhalo.

Organizování zájezdu se aktivně na Olomoucku chopila Mgr.Olina Kohoutová z KČP na Svatém Kopečku, která je nejsilnější naší organizací KČP v Olomouckém kraji. Z olomoucké organizace se připojilo 8 účastníků, včetně nečlenů. Také na Prostějovsku se organizování chopila členka VSA Prostějov Eva Kletenská, která získala 17 účastníků z okolí Prostějova. Přítel VSA Prostějov je majitel autobusové dopravy, který nám slíbil cenu za autobus 12.000.-Kč na celý zájezd, tedy 300:-Kč za osobu při účasti 40 cestujících, což je velmi přijatelné za celodenní zájezd na pietní místa Slovenska a to překrásnou krajinou. Zabezpečení autobusu se chopil přítel Pavel Hlaváček.

Z Prostějova jsme vyjeli v 08.00 hodin, v Olomouci jsme přistoupili my z Olomoucka, ve Valašském Meziříčí s kamarádem náš přítel Zdeněk Vejpustek.

Po cestě jsme vzali čest památce partyzánům u památníku na Makově.

Za Žilinou jsme dorazili do obce Krasňany, kde jsme společně s dalšími členy KČP z ČR i ze Slovenska zavzpomínali na padlého příslušníka bojujícího proti banderovcům. Zavzpomínali jsme a položili věnec společně s mnohými spolky a zástupci KSS, vyslechli jsme projev našeho Přítele Peltana , přišla nás pozdravit i starostka obce. Přesunuli jsme se do obce Varín, kde jsme vzdali čest u pomníku příslušníkůmZNB, který byl odhalen 27.8.1988, položili věnce a vyslechli, jako i předtím v Krasňanech, obě naše státní hymny. Výtečný projev měla podpředsedkyně ÚV KSS RSDr. Viera Klimentová. Milé bylo pohoštění u stánku KSS, kteří jako číslo 6 vstupují do voleb jako"Zlatí komunisti-za zdravý rozum a staré dobré časy". A po přemístění k památníku francouzských partyzánů po hradem Strečno u Žiliny, jsme vyslechli výborné projevy našeho plk.dr.Milana RichteraCSc.a předsedu KSS s.Hrdličky, vzdali čest a vzpomínku-položením věnce a kytek-francouzským partyzánům a vlastně všem, kdo bojovali v SNP. Společně jsme na závěr mnohohlasně zazpívali naše obě hymny,, vyslechli hymnu Francie, kdy i naše vlajky vzdávali čest padlým i žijícím lidem, vlastencům.

Zpáteční cesta byla bez problémů se zastávkou na občerstvení .

Tedy, sklonili jsme se s úctou pře našimi předky, kteří věděli, za co bojují a za své sny i položili život. To v současné době je nutno si připomínat.

Na závěr připojuji mailové vyjádření s.Klimentové, která mi ihned další den napsala (její vystoupení je již na našich www.stránkách):

Želám pokojné dobré ráno z Banskej Bystrice,
verím, že ste bezpečne docestovali domov.
Ešte raz vám chcem touto cestou poďakovať za
udržanie tradície stretávania sa vo Varíne.
Bude to do budúcnosti asi veľmi zložité, a ak
vyhrá Progresívne Slovensko tak možno aj nemožné.
Ale tam, kde je vôľa je aj cesta. Vždy najdeme spôsob.
Posielam sľúbený príhovor z Varína.
S úctou

RSDr. Viera Klimentová
1. podpredsedníčka ÚV KSS

Za KR KČP Olomouckého kraje Ing.Karel Šimek

Fotogalerie: