76. výročí Slovenského národního povstání

29.08.2020

Vážení přátelé, soudruzi a soudružky, bratři Slováci,
kolegové, kolegyně a drazí spoluobčané,

V současném období si připomínáme již 76. výročí Slovenského národního povstání slovenského lidu proti jařmu nacismu a fašismu ze strany nacistického Německa.

Zasíláme Vám srdečné soudružské pozdravy z celé České republiky u příležitosti 76. výročí Slovenského národního povstání a národně osvobozeneckého boje statečného slovenského lidu, jež počalo dnem 29. srpna 1944.

Toto povstání bylo nesmírně důležitým ozbrojeným vystoupením protifašistických sil na území Slovenska v závěru II. světové války a představuje jednu ze zásadních a nejvýznamnějších událostí československých dějin.

Společně s Varšavským povstáním patří k největším ozbrojeným vystoupením proti nacismu a fašismu v Evropě.

V relativně krátkém čase je jeho dramatický vývoj prosycen četnými politickými změnami způsobenými ze vnitři z vnějšku. Hlavními veliteli byli generálové Rudolf VIEST a Ján GOLIÁN.

Centrem povstaleckého území se stala Banská Bystrica. Po jejím obsazení německými silami 27. října 1944 přešla menší část povstalců se svými základnami roztroušenými v pohoří středního Slovenska ( Nízké Tatry, Velká Fatra, Javorníky,

Kremnické vrchy, Slovenské rudohoří a další ) do partyzánské války. V SNP bojovalo kromě Slováků také 2000 Čechů. Dále v něm bojovali Poláci, Rumuni, Rusíni, Ukrajinci, Francouzi, Bulhaři, Jugoslávci a další.

Významnou podporou povstání byly letecké síly a výsadky partyzánů z Kyjeva a z Moskvy. Povstání bylo podporováno i leteckými dodávkami materiálu hlavně ze SSSR a v menší míře i od západních spojenců.

Vzhledem k tomuto 76. výročí Slovenského národního povstání se skláníme před všemi bojovníky SNP, Vaším statečným lidem Vašeho národa a nesmírně jsme vděčni všem padlým, kteří položili své životy v boji proti nacismu a fašismu za lepší zítřek a spravedlivější společenský řád.

K tomuto Vám děkujeme co nejsrdečněji za tento hrdinský a úspěšný boj i za položené lidské životy bojovníků za svobodu.

Přejeme Vám pevné zdraví a mnoho sil do dalších zítřků za spravedlivou společnost hodnou člověka současnosti.

Ať žije naše nerozborné a pevné přátelství mezi Čechy a Slováky, Ruskou federací a přáteli jiných národů.

Ať žije jednota a bratrství mezi našimi národy a zeměmi.

Ať žije naše pevné pouto mezí Čechy, Slováky, Ruskou federací a jinými národy, spolupráce, vlastenectví, internacionální vztahy a semknutost v boji za trvalý mír, proti válkám ve světě a za klidný a důstojný život.

Míru zdar! Válce zmar!

Čest práci, míru a životu!

Hlavní město Praha dne 28. srpna 2020

Za Národní radu Klubu českého pohraničí:

JUDr. Gustav JANÁČEK v. r. - předseda Národní rady KČP
Jaroslav HUDEC v. r. - I. místopředseda Národní rady KČP