8. celostátní setkání ochránců státních hranic

23.06.2021

Dne 19. června 2021 se uskutečnilo již 8. setkání ochránců státních hranic u příležitosti 70. výročí přijetí Zákona č. 69/1951 Sb. O ochraně československých státních hranic. Setkání uspořádal Klub českého pohraničí s jednotlivými sekcemi OSH. Přítomní delegáti si připomněli poslání vzniku a to, že Pohraniční stráž byla pověřena nelehkým úkolem v uplynulé době, který beze zbytku splnila. Současně bylo vzpomenuto tisíce mladých chlapců, kteří byli povoláni tento úkol plnit a bylo vzpomenuto těch, kteří položili své mladé životy při plnění tohoto úkolu.

Se slavnostním projevem vystoupil předseda NR KČP JUDr. Gustav Janáček. V diskuzi vystoupili i zahraniční hosté, bývalí pohraničníci ze Slovenska, NDR, Polska a Ruska. Byla předána ocenění za obětavou vlasteneckou práci mnoha členům územních rad. Mezi oceněnými byl i kolektiv Středočeské KR KČP plk. Ing. Jiřího Vrzala, kterému byl udělen Řád Přátelství. Dále převzali ocenění i přátelé ze zahraničí Klubové prapory dostaly stuhu k 70. výročí přijetí zákona č. 69/1951 Sb. o ochraně československých státních hranic. V závěru setkání bylo přijato Prohlášení účastníků celostátního setkání, ve kterém se účastníci obracejí na občanskou veřejnost s prosbou, aby nepodléhala falešným odsudkům, obracejí se na rodiče, prarodiče a samotné bývalé příslušníky Pohraniční stráže. Nenechte hanobit své syny, kteří sloužili svému lidu a plnili slova Přísahy Na závěr zazněla hymna Klubu českého pohraničí Husitský chorál.

Text: Ladislav Nyš 
Foto: František Kovář 

Prohlášení účastníků 8. celoatátního setkání, konaného u příležitosti 70. Výročí přijetí zákona č. 69/1951 Sb. o ochraně československých státních hranic.

Dne 19. června 2021 uspořádal Klub českého pohraničí spolu se sekcemi ochránců státních hranic 8. celostátní setkání, na němž bylo jeho hlavním programem připomenutí si přijetí zákonných norem, stanovených pro zabezpečení ochrany státních hranic, jakož i připomenutí si statečných činů všech těch, kteří při náročné službě, kterou je pověřil náš lid, položili své životy.

Účastníci si připomněli skutečnost, že Pohraniční stráž byla pověřena úkolem chránit státní zřízení, majetek a práva občanů naší republiky.

Proto i i u této příležitosti bylo na místě a nanejvýše potřebné uznat a ocenit její historickou úlohu.

Pohraniční stráž, věrná předválečným i poválečným trdicím se stala pokračovatelkou Stráže obrany státu, pohraničních útvarů Sboru národní bezpečnosti, věrna tradici pluku Slovensko, který sehrál významnou úlohu v boji proti banderovcům, byla pověřena plnit úkol nejčestnější, postavit se proti všem, kdož se pokoušeli o narušení pokojného života lidu naší republiky.

Pohraniční stráž byla tvořena v době, kdy nastoupilo období "studené války", kterou v březnu roku 1946 vyhlásil ve Fultonu Winston Churchill a jejíž hlavní "poslání" se začalo realizovta právě na počátku padesátých let.

Tisíce mladých lidí, kteří byli povoláni plnit náročnou, zodpovědnou službu ve složitých podmínkách vnitřního i zahraničně-politického působení si zasluhuje úctu nás všech, kteří v té době žili, pracovali a pomáhali budovat lepší život.

Zaslouží si úctu i současných generací, které jsou manipulovány mnohými lidmi veřejného a politického života, lidmi, kteří nepoznali ani těžkosti hraniční služby, podléhají pomluvám a hanobení, vyvolávají nenávist proti všem, kteří stáli na státní hranici i proto, aby jiní mohli dnes žít.

Účastníci celostátního setkání se obracejí na občanskou veřejnost s prosbou, aby nepodléhala falešným odsudkům, obracejí se na rodiče, prarodiče a samotné bývalé příslušníky Pohraniční stráže. Nenechte hanobit své syny, kteří sloužili svému lidu a plnili slova Přísahy i Vám, Vy bývalí příslušníci Pohraniční stráže, zachovejte si dále svoji čest a hrdost nadplněním povinnosti nejčestnější, kterou byla ochrana státních hranic.

Ve jménu života v míru učiníme všichni společně vše proto, abychom nejen my, ale i další generace mohly svobodně žít a pracovat.

Účastníci 8. celostátního setkání
 Praha, dne 19. června 2021