37. setkání pohraničníků v Bestensee (Berlín) v Německu

11.10.2023

Ve dnech 15.-16.9.2023 jsme se zúčastnili já, Marie Hanischová, Václav Větrovec a Jana Branišová zasedání GRH v Berlíně. První den jsme se setkali s manželi Hornig, kteří na nás čekali a po prohlídce Berlína a společném obědě jsme se ubytovali. poté jsme se přesunuli na první setkání s pohraničníky z Berlína k přátelskému posezení a společné večeři. Zde jsme předali drobné dárky, klíčenky, kalendáře. Druhý den jsme jeli do Bestsensee, kde bylo hlavní zasedání, kde jsme se setkali s dalšími účastníky z Karlovarska


Již 37. setkání bývalých příslušníků pohraničních vojsk NDR, sympatizantů, přátel a spolubojovníků se uskutečnilo dne 16.září 2023. Na pozvání " Společnosti právní a humanitární pomoci - pracovní skupina hranice" (GRH) jsme se tohoto jednání také zúčastnili. Pozváni byli zástupci vedení NR KČP a zástupci 5.bPS Cheb. Členové vedení NR KČP s místopředsedkyní Marií Hanischovou a přátelé Václav Větrovec a Jana Branišová přicestovali do Berlína již v pátek. Naši přátelé v Berlíně se jim věnovali, ukázali město, ubytovali je a v sobotu přivezli na místo setkání.

Pro zástupce 5.bPS Cheb přátele Štěpán Drapák, Jaroslav Mühlberger, Miroslav Talán a Václav Janča poslali naši přátelé na státní hranici auto, které je odvezlo v sobotu ráno do Berlína a odpoledne zpět. Každé toto setkání má určité téma. Toto setkání se uskutečnilo na téma " Myšlenky k aktuálnímu stavu světové politiky".

Začátek jednání byl zahájen hudebním vystoupení ruské hudební skupiny s tradičními ruskými nástroji, balalajka a harmonika. Zazpívala se také světoznámá Kalinka, zpíval celý sál. S hlavním tématem vystoupil generálmajor Sebald Daum. Největší část svého vystoupení věnoval současné situaci na Ukrajině. Zdůraznil především expanzivní politiku USA a hlavní příčinu proč je vojenská podpora Ukrajiny tak masivní.

Hovořil také o ekonomické situaci v Německu. Vysoké ceny energií omezují výrobu, firmy se stěhují do zahraničí, ekonomika slábne a tím se i snižuje životní úroveň obyvatelstva. Na jednání vystoupili také zástupci komunistické strany Německa, zástupci ruské ambasády v Německu a zástupci vojenských spolků. Téma vystoupení se vždy týkala nebezpečí vojenského konfliktu v Evropě a potřeby mírového jednání. O přestávkách se čile besedovalo mezi jednotlivými účastníky. Naše delegace vystoupila s poděkováním za pozvání, byl předán pozdrav od předsedy NR KČP Jaroslava Hudce, kladně jsme zhodnotili naši spolupráci s německými příhraničními spolky a vyjádřili přesvědčení o další budoucí spolupráci. Po již tradiční německé pohostinnosti a dobré organizaci setkání, se účastníci kolem 15.00 hodiny loučili s tím, že na další setkání opět přijedou.

Janča Václav
Karlovarská krajská rada


Projev, který jsem přednesla.

Zdravím všechny účastníky zasedání GRH jménem Národní rady Klubu českého pohraničí. . Ráda bych připomněla, že jsme letos oslavili 30. výročí založení Klubu českého pohraničí. Vše podstatné souviselo s jejím založením, s tím, co museli čeští vlastenci udělat, aby čelili sílícím akcím revanšistických německých krajanů na likvidaci ústavních dekretů prezidenta ČSR Dr. Edvarda Beneše. Děkuji členům Klubu českého pohraničí za věrnost vlasteneckému odkazu našich předků a za jejich vytrvalou obětavou práci. Děkuji těm, kteří již nejsou dost silní, a přesto pomáhají našemu vlasteneckému sdružení morálně a finančně. Děkuji vám všem, kteří jste zůstali věrni památce našich osvoboditelů a přátelství s bratrským ruským lidem v období protiruského podněcování. Skláním se před těmi vlastenci, kteří v rozhodujících okamžicích nezklamali, kteří se nedožili úctyhodného 30. výročí založení České republiky. Děkuji za stejné vlastenecké cítění příslušníkům pohraniční stráže bývalé NDR za jejich spolupráci a za přátelské vztahy. Čest jejich práci a připomínání!

Grüße an alle Teilnehmer des GRH-Treffens im Namen des Nationalrats des Tschechischen Grenzklubs. . Ich möchte daran erinnern, dass wir in diesem Jahr den 30. Jahrestag der Gründung des Tschechischen Grenzklubs gefeiert haben. Alles Wesentliche hing mit ihrer Gründung zusammen, mit dem, was die tschechischen Patrioten tun mussten, um den zunehmenden Aktionen der revanchistischen deutschen Landsleute entgegenzuwirken, die Verfassungsdekrete des Präsidenten der Tschechoslowakei, Dr. Edvard Beneš, zu liquidieren. Ich danke den Mitgliedern des Klubs der tschechischen Grenze für ihre Treue zum patriotischen Erbe unserer Vorfahren und für ihre beharrliche selbstlose Arbeit. Ich danke denen, die nicht mehr stark genug sind und dennoch unserem patriotischen Verein moralisch und finanziell helfen. Ich danke euch allen, die ihr in der Zeit der antirussischen Hetze dem Andenken an unsere Befreier und der Freundschaft mit dem russischen Brudervolk treu geblieben seid. Ich verneige mich vor jenen Patrioten, die in entscheidenden Augenblicken nicht enttäuscht haben, die den respektablen 30. Jahrestag der Gründung der Tschechischen Republik nicht mehr erlebt haben. Ich danke den Grenzsoldaten der ehemaligen DDR für die Zusammenarbeit und die freundschaftlichen Beziehungen, für das gleiche patriotische Gefühl. Ehrt ihre Arbeit und ihr Gedenken!

Doplnila Marie Hanischová

Fotogalerie: