20. let od založení Moravskoslezské krajské rady KČP.

10.02.2022

Rozvoj klubové činnosti v tehdejším Severomoravském kraji v letech 1994-1996 vytvořil podmínky pro ustanovení vyššího koordinačního orgánu. Nebylo to přáním jen Národní rady KČP, ale v té době vzniklých a vznikajících klubů. Ke splnění tohoto úkolu se také Národní rady obrátila na KČP v Opavě. S tímto cílem 9. 9. 1995 Opavu navštívil předseda Národní rady Dr. Mojmír Svoboda. Garantem tohoto náročného úkolu se stal Jaroslav Vlach, předseda Oblastní rady KČP Opava v úzké spolupráci s městskou radou.

Dochází k intenzivnímu jednání s představiteli jednotlivých klubů a ke shodě v záměru ustanovit Oblastní radu KČP pro severní Moravu a Slezsko.

24. 2. 1996 na shromáždění zástupců Klubů českého pohraničí Opavy, Šumperku, Jeseníku, Jistebníku, Dívčího Hradu a Ostravy je zvolena první Oblastní rada KČP pro severní Moravu a Slezsko. Zásluhy městské rady a zejména Jaroslava Vlacha ocenil předseda Národní rady Dr. Mojmír Svoboda, CSc. Byla schválena devítičlenná oblastní rada, která na svém zasedání zvolila svého prvního předsedu Jaroslava Vlacha. Bylo také schváleno prohlášení Národní rady k mezinárodním vztahům a SRN.

Oblastní rada KČP pro severní Moravu a Slezsko se tak stala čtvrtým vyšším koordinačním orgánem v České republice.

Mezi ustavujícím shromážděním a ustavujícím sněmem krajské rady KČP Moravskoslezského kraje v letech 1996 - 2002 se konaly tři až čtyři její zasedání v roce, a to střídavě v Opavě, Ostravě, Olomouci, Bruntále a v Krnově. Výjimkou bylo druhé zasedání oblastní rady, které se konalo 12. 5. 1996 v Háji ve Slezsku.

Sněmy oblastní rady v tomto období se konaly 28. 3. 1998 v Ostravě a poslední třetí se konal 25. 3. 2000 v Bruntále. Všechny ve funkci předsedy oblastní rady zvolily Jaroslava Vlacha.

Od září 2002 byl v centru pozornosti jednání oblastní rady přechod na nové krajské uspořádání. Tento proces se završuje na ustavujícím sněmu KČP Moravskoslezského kraje zvolením první Krajské rady KČP Moravskoslezského kraje 16. 3. 2002 v Opavě

Ustavující sněm Krajské rady KČP Moravskoslezského kraje se konal 16. 3. 2002 v Opavě. Zvolil novou jedenáctičlennou krajskou radu, tříčlennou radu kraje a čtyři kandidáty do Národní rady. Předsedou krajské rady byl opět zvolen Jaroslav Vlach, předsedou rady kraje Ing. Albín Richter. Tímto aktem vstoupil KČP v Moravskoslezském kraji do další významné etapy účinnějšího naplňování svého poslání a programu KČP.

Od ustanovujícího sněmu Krajské rady KČP Moravskoslezského kraje do posledního 5. krajského sněmu KČP bylo zvoleno celkem 3 předsedové MS KR KČP. Od 16. 3. 2002 př. Jaroslav Vlach, od roku 2008 př. Studený a od roku 2010 př. Jan Gara.

Od založení prvního Klubu českého pohraničí uplynulo v tomto roce (2022) 30 let, během kterých postupně vznikaly další kluby. Od ustanovení tehdejší Oblastní rady KČP pro severní Moravu a Slezsko (1996) uplynulo 26 let a od založení Krajské rady KČP Moravskoslezského kraje 20 let. Každý jejich den působnosti psal stránky jejich historie. V letošním roce si připomeneme 30. výročí založení Klubu českého pohraničí v České republice.

Za toto období se vykonalo mnoho kvalitní a poctivé práce. Společně jsme dokázali, že Klub českého pohraničí Moravskoslezského kraje se také stal reálnou politickou sílou v kraji.

Největší zásluhu na naší dosavadní úspěšné práci mají členové krajské rady, městských rad, členové a sympatizanti kraje.

Moravskoslezská krajská rada KČP děkuje členům a sympatizantům našeho hnutí v Ostravě, Opavě, Krnově a Bruntále za iniciativu, statečnost, obětavou práci a slibuje, že nepoleví ve svém úsilí při aktivní obhajobě naší historické pravdy.

Jan Gara MS KR KČP