Moravskoslezský kraj


Opustil nás dlouholetý zasloužilý funkcionář.

Moravskoslezská KR KČP a MěO KČP VS Ostrava informuje širokou hraničářskou veřejnost, že dne 05. 11. 2023 opustil naše řady náš přítel, kamarád, poctivý a obětavý funkcionář, vlastenec a soudruh Zdeněk SIRŮČEK.

Narodil se 04. 04. 1940. Byl dlouholetým členem Klubu českého pohraničí a to od roku 2001. Od roku 2002 členem MěR KČP VS Ostrava. Členem Moravskoslezské krajské rady od roku 2004.

Za jeho obětavou práci mu byla udělena klubová vyznamenání. V roce 2021 mu byl udělen Vlastenecký řád KČP.

Jeho činnost v Klubu českého pohraničí byla velmi příkladná a Klub českého pohraničí v něm ztratil vlastence, soudruha, dobrého člověka a přítele.

Bude nám všem chybět. S úctou a se smutkem v srdci budeme na něho stále vzpomínat.

Čest jeho památce! 


Moravskoslezský kraj je nejlidnatějším regiónem v České republice. Na území o rozloze 5 427 km2 žije 1 209 879 obyvatel. Má společnou statní hranici s Polskou republikou a Slovenskou republikou. Na jihu sousedí se Zlínským krajem, na západě s Olomouckým krajem, na severu s polskými vojvodstvími Opolským a Slezským, na jihovýchodě s Žilinským krajem na Slovensku. V kraji leží druhé nejvyšší pohoří ČR, Hrubý Jeseník s Pradědem (1491 m) a Moravskoslezské Beskydy s Lysou horou (1323 m). I když je kraj spojován především s průmyslovým Ostravskem, nachází se v něm i cenné přírodní oblasti, jež jsou chráněny v rámci tří chráněných krajinných oblastí: Beskydy (rozlohou 1160 km²; včetně zlínské části největší CHKO v Česku), Jeseníky a Poodří. Kromě toho je zde 5 přírodních parků a 131 maloplošných chráněných území. Je zde mnoho kulturních i technických památek - např. zámky v Hradci nad Moravicí, Raduni a Kravařích, hrady Slovinec, Štramberk, Starý Jičín a Hukvaldy. Proslulé lázeňství je založeno na využití léčebných účinků jodobromové vody v Dárkově a Klímkovicích. Kraj je rozdělen do 6 okresů - ostravský, karvinský, frýdeckomístecký, novojičínský, opavský a bruntálský.

V Moravskoslezským kraji působí 1 krajská rada, 4 městské rady a 1 Sekce ochránců státních hranic.

V tomto složení:

  • Moravskoslezská krajská rada KČP, MěR KČP Václava Soukupa Ostrava, MěR KČP Opava, MěR KČP Bruntál, MěR KČP Krnov 
  • Sekce OSH při MěR KČP VS Ostrava, která zaštiťuje setkání Ostravských veteránů Pohraniční stráže.

Moravskoslezský kraj - aktuality

V sobotu 4. 2. 2023 proběhla na střelnici Sportovně střeleckého klubu Poruba-Skalka na počest 80. výročí Stalingradské bitvy a 79. výročí prolomení blokády Leningradu 13. ročník střelecké soutěže odstřelovačů "Memoriál Vasilije Zajceva." za účastí 18 střelců, pod záštitou Sportovně střeleckého klubu Ostrava - Poruba, Klubu českého pohraničí Václava...

Delegace KČP Václava Soukupa Ostrava, Společnost Ludvíka Svobody Ostrava a Veteráni PS Ostrava navštívili ve dnech 24. - 25. 1. 2023 a uctili památku vojína Miloše Kukly na hřbitově ve středočeské obci Chotýš u Českého Brodu a v Praze 6 Liboci velitele Pohraniční stráže generálporučíka Ing Františka Šádka kyticemi a svícení na jejích hrobech.

Nastal čas vánoční a pro ostravské veterány PS je to signál k poslednímu srazu v letošním roce, který se konal 16. 12. 2022 v restauraci U Chylků, kde se nás i pro nepřízeň počasí a kalamitní stav sešlo poměrně dost. Musíme ocenit veterána, který k nám dorazil až z dalekého Trebišova. V úvodu po zahájení srazu přítelem por. v....

Dne 26. 11. 2022 se uskutečnila každoroční vzpomínková akce, kde jsme si připomněli 127. výročí narození armádního generála Ludvíka Svobody. Bývalého velitele 1. československého armádního sboru v SSSR, trojnásobného hrdiny ČSSR a v létech 1968-1975 prezidenta Československé republiky. Této významné akce se zúčastnili i členové Městské organizace...

Delegace KČP Václava Soukupa Ostrava a Sekce OSH Ostrava navštívila v Bělotíně dne 26. 11. 2022 hrob svobodníka PS Františka Vaculy a uctili jeho památku.

Dne 24. 11. 2022 v týdnu 327. výročí popravy významného vůdce chodského povstání, obhájce práv a svobody Chodů Jana Sladkého Koziny v roce 1695 v Plzni, se v restauraci Cihelna U Chýlků v Ostravě uskutečnilo tradiční Vánoční posezení s vyhodnocením činnosti Klubu českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava a pobočného Spolku Ludvíka Svobody Ostrava v...

Dne 28. října 1918, vznikl československý stát. Zrodil se jako odraz a naplnění tužeb a vůle českého národa i Slováků po samostatnosti. V tento den roku 2022 u pomníku padlých hrdinů bitvy u Zborova si členové Klubu českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava a společnost Ludvíka Svobody Ostrava připomněli 104. výročí vzniku ČSR položením kytic.

Klub českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava, pobočka Společnosti Ludvíka Svobody Ostrava a Sekce OSH Ostrava na Dušičky nezapomněli na ostravského hrdinu Miloše Sýkoru, na popravené občany v Lidicích, na armádního generála, prezidenta Československa Ludvíka Svobodu v Kroměříži a na Václava Soukupa zasloužilého člena KČP Ostrava položením květin...

Přátelé v letošním roce, již po třetí 21. 10. 2022 se uskutečnil ostravský sraz veteránů PS, který se konal v prostorách restaurace Cihelna U Chýlků. Setkání zahájil př. Ladislav Nekvapil přivítáním všech přítomných s přáním hezkého večera a dobré zábavy. V oficiální části setkání byli u příležitosti 71. výročí přijeti zákona OSH za aktivní práci a...

Klub českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava, pobočka Společnosti Ludvíka Svobody Ostrava a Sekce OSH Ostrava nezapomíná na občany v Ležácích ani na pohraničníka poručíka Pohraniční stráže Václava Horváta.